มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี จับมือยูนิเซฟสนับสนุนให้เด็กทุกคนเริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด

ความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปีนี้จะเน้นการส่งเสริมโภชนาการ การเล่น การเรียนรู้ และการโอบอุ้มฟูมฟักเด็ก

03 มิถุนายน 2024
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
BJC Big C Foundation
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการความร่วมมือ “สร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อเด็กทุกคน”

กรุงเทพฯ 30 พฤษภาคม 2567 - มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ผู้นำของห้างค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการความร่วมมือ “สร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อเด็กทุกคน” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ โดยวันนี้บิ๊กซีเริ่มต้นกิจกรรมแรกด้วยการเปิดช่องแคชเชียร์เพื่อคนรักสุขภาพ หรือ Healthy Checkout Lanes ที่บิ๊กซี 200 สาขาทั่วประเทศ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของยูนิเซฟในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อยกระดับโภชนาการ การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยครั้งนี้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2567 โดยมีระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมกันผลักดันให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด โดยจะเน้นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูและเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

นางคยอนซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การส่งเสริมโภชนาการของเด็กไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับอนาคตของเด็กทุกคน การพัฒนาเด็กเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีเด็กเกิดใหม่น้อยลง ดังนั้น เราต้องสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ และมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่ออนาคตของพวกเขาเองและอนาคตของประเทศ ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเช่นมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ซึ่งมุ่งมั่นสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็ก ๆ เพราะเมื่อเด็กและครอบครัวได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้ว สังคมและประเทศก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน” 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า “ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เรามุ่งมั่นร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมในประเทศไทย บิ๊กซีจึงได้วางแผนเพื่อดำเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว การจัดมุมอ่านหนังสือสำหรับเด็ก และห้องนมแม่สำหรับพนักงาน โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด”

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า“ช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น เด็กทุกคนควรได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้เล่น และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเต็มที่ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับยูนิเซฟเพื่อช่วยให้เด็กในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โดยช่องแคชเชียร์เพื่อคนรักสุขภาพถือเป็นกิจกรรมแรกของการร่วมมือครั้งนี้ เราหวังว่าพ่อแม่ของเด็ก ๆ จะชื่นชอบช่องทางชำระเงินเพื่อสุขภาพนี้ โดย ณ จุดชำระเงินดังกล่าวจะมีสินค้าที่ไม่เติมน้ำตาลและไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ”

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org
สิรินยา วัฒนสุขชัย
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ข้อมูลทั่วไปกรุณาติดต่อ thailandao@unicef.org

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ