ประเทศไทยเดินหน้ามุ่งขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเล็กสู่ระบบถ้วนหน้า

แถลงการณ์ของนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

07 กรกฎาคม 2020
ครอบครัวในจังหวัดสระแก้วที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลียงดูเด็กเล็ก
UNICEF Thailand/2020/Sukhum Preechapanich
ครอบครัวในจังหวัดสระแก้วที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลียงดูเด็กเล็ก

กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2563 - องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีต่อมติของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้า โดยครอบคลุมถึงเด็กทุกคนตั้งแต่อายุแรกเกิดถึงหกปี มติครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด โดยไม่มีเด็กคนใดต้องตกหล่นในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก

ยูนิเซฟขอชื่นชมรัฐบาลไทยที่ได้ขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการนี้เริ่มต้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 โดยให้เงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาทแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กแรกเกิดถึง  1 ปี ต่อมาในปี 2559 ได้ขยายให้ครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนที่อายุไม่เกิน 3 ปี และเพิ่มเป็นเดือนละ 600 บาท จากนั้นในปี 2562 ได้ขยายต่ออีกให้ครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนที่อายุไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติของ กดยช. ที่เสนอให้ขยายโครงการครอบคลุมเด็กทุกคนที่อายุไม่เกิน 6 ปี ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา โภชนาการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก ๆ ในการนำพาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความก้าวหน้าเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

มติของ กดยช. ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งสำคัญ แต่ยังเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ กำลังสร้างผลกระทบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หลายครอบครัวกำลังถูกผลักเข้าสู่ความยากจนและความแร้นแค้น ก่อนหน้านี้หลายครอบครัวที่มีลูกเล็กอาจไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ เนื่องจากมีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ผลจากวิกฤตโควิด-19 อาจทำให้ครอบครัวจำนวนมากกลายสถานะเป็นคนยากจนใหม่   ดังนั้นการขยายโครงการให้ครอบคลุมครอบครัวที่มีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีทุกคนอย่างถ้วนหน้า จึงถือเป็นการสนับสนุนที่จะช่วยพยุงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวจำนวนมาก และยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาต้องยากจนลงกว่าเดิม

การลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมในระยะยาว ยูนิเซฟหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติข้อเสนอของ กดยช. เพื่อให้เด็กทุกคนที่อายุไม่เกิน 6 ปี สามารถเข้าถึงเงินอุดหนุนโดยไม่มีเด็กคนใดต้องตกหล่น  โดยยูนิเซฟพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและพันธมิตรทุกภาคส่วน และยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า เด็กทุกคนจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเติบโตขึ้นพร้อมมีรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org
วรวุฒิ ชูมณี
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: wchumanee@unicef.org

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ