“กลุ่มเซ็นทรัล” และ “ยูนิเซฟ” ร่วมแถลงความสำเร็จของแคมเปญ #EatPlayLove “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก”

พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในปี 2562

26 พฤศจิกายน 2018
Children and UNICEF taking picture together
UNICEF Thailand

กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2561 – บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงความสำเร็จจากความร่วมมือในแคมเปญ #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก พร้อมเน้นย้ำความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตต่อไป กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ประกาศความสำเร็จจากการร่วมพลังกันในแคมเปญ #EatPlayLove ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต และยังถือเป็นการฉลองความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในปีที่สอง ผ่านการจัดงานในรูปแบบเอ็กซ์โปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมงานกว่าสองหมื่นคนตลอดการจัดงาน

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “เป็นเวลา 2 ปีแล้วที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมมือกับ ยูนิเซฟ จัดโครงการ CENTRAL Group & UNICEF Together For Every Child (เซ็นทรัลกรุ๊ป และ ยูนิเซฟ ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ เอเวอร์รี่ ไชลด์) ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังของสององค์กรใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนทั่วโลก ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ “เซ็นทรัลทำ” หรือกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล (Creating Shared Value – CSV) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงานและคนทุกเพศวัยในสังคมโดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ” “ในส่วนของเด็กและเยาวชน กลุ่มเซ็นทรัลมีแนวคิดสอดคล้องกับองค์กรยูนิเซฟ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก รวมไปถึงพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ต่อยอดเป็นแคมเปญ #EatPlayLove หรือ กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรักซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดเอ็กซ์โประดมทุน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 แห่งทั่วประเทศ เริ่มต้นที่เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เมื่อเดือนมีนาคมและสิ้นสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบรับของโครงการ ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด โดยมีผู้เข้าชมงาน มากกว่า 20,000  คน”

“กลุ่มเซ็นทรัลยินดีและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม และประเทศชาติในอนาคต และเราจะยังคงร่วมมือกับยูนิเซฟ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กับเด็กไทย ตลอดจนขยายความช่วยเหลือไปสู่เด็กทั่วโลกทุกคนสืบไป”

กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เผยถึงแนวทางความร่วมมือสำหรับปี 2562 ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความสำคัญของ 1,000 วันแรกของชีวิต

นางสาวดอน กอสลิ่ง หัวหน้าฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ช่วงเวลา 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงปฐมวัย ถือเป็นโอกาสทองของการวางรากฐานตลอดชีวิต ทั้งในด้านการเรียนรู้ การพัฒนา สุขภาพ และความอยู่ดีมีสุขเมื่อเติบโตขึ้น เราต้องการให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้มากขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการ การกระตุ้นพัฒนาการ และการดูแลอย่างดีที่สุดตลอดช่วงเวลาที่มีค่านี้”

กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยยังได้ประกาศความสำเร็จจากการร่วมพลังกันในแคมเปญ #EatPlayLove ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต และยังถือเป็นการฉลองความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในปีที่สอง ผ่านการจัดงานในรูปแบบเอ็กซ์โปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมงานกว่าสองหมื่นคนตลอดการจัดงาน

ดอน กล่าวสนับสนุนว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแก่ชีวิตของเด็กๆ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้การดูแลลูกอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด

บอย-ตรัย ภูมิรัตน ศิลปินชื่อดังและแคมเปญ ฮีโร่ ของ #EatPlayLove ได้ร่วมแต่งเพลงพิเศษ “รักเธอทุกๆ วัน” เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงการให้ความรักและเลี้ยงดูเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี กล่าวว่าในงานว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ ผมอยากจะมอบบทเพลงนี้ให้แก่ทุกครอบครัวในประเทศไทยครับ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   www.unicef.or.th/eatplaylove  or www.centralgroup.com

รับชมมิวสิควิดิโอ: www.youtube.com/unicefthailand  or http://bit.ly/EatPlayLoveMV

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์

Communication Officer

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

โทร: +66 86 616 7555

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ

รู้จักกับยูนิเซฟให้มากกว่านี้