ของเล่นเพื่อชีวิต

ของเล่น 7 อย่างที่พ่อแม่สร้างสรรค์เองได้

UNICEF
ตัวต่อไม้เรียงเป็นคำว่าเด็กในภาษาอังกฤษ (child)
Pixabay/Rudy and Peter Skitterians