รูปโปรโมทกิจกรรมโอกาสพักใจมีได้ทุกวัน มีคำว่า EVERY DAY IS MIND DAY อยู่ตรงกลาง พร้อมหน้าอิโมจิบอกอารมณ์ต่างๆไว้รอบๆ