อ่านสัปดาห์ละเล่ม ฉบับอยุธยา

เรื่องเล่าจากปลายปากกาของอาสานักเขียนที่ได้ลงพื้นที่ไปเจอกับเด็ก ๆ ในอยุธยา

มนินทเรศ ตันเสถียร
A teacher interacting with schoolchildren
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
19 ธันวาคม 2022

อากาศแสนสดใสมาพร้อมกับความตั้งใจของสมาชิกองค์การยูนิเซฟและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโครงการ “อ่านสัปดาห์ละเล่ม” หรือ “A Book A Week” ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเช้าวันหนึ่งในเดือนกันยายน

นําโดย ดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พร้อมทีมงานจากสองหน่วยงานและอาสาสมัครยูนิเซฟได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 126 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “อ่านสัปดาห์ละเล่ม ปี 2565”

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกำลังอ่านหนังสือในมุมหนังสือสำหรับเด็ก
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกำลังอ่านหนังสือในมุมหนังสือสำหรับเด็ก

เมื่อพี่ ๆ เดินทางไปถึงในตอนเช้า ก่อนจะเดินถึงห้องเรียนเราก็ได้ยินเสียงเด็ก ๆ สะกด แม่ ก.กา ลอดออกมานอกประตู ทันทีที่ถึงหน้าห้องเราก็ได้เห็นคุณครูวิชาภาษาไทยเริ่มแทรกกิจกรรมเล่นเกมที่มีรูปประกอบให้น้อง ๆ อ่านได้ง่ายขึ้นและเป็นการสร้างจินตนาการของน้อง ๆ อีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อ่านสัปดาห์ละเล่ม" ดร.รังสรรค์ไม่รีรอ ชวนคณะอาสายูนิเซฟเข้าไปร่วมกับคุณครูชวนน้อง ๆ ฝึกสะกดคำผ่านเกมในทันที

นอกจากกิจกรรมในห้องเรียนที่น้อง ๆ ได้สนุกกับการเรียนแล้ว หลังห้องเรียนยังมีมุมหนังสือนิทานและหนังสือภาพที่น้อง ๆ สามารถมานั่งอ่านกันในช่วงเวลาพักหรือนํากลับไปอ่านที่บ้านในช่วงวันหยุด หนังสือแต่ละเล่มที่เห็นดูแล้วไม่มีชํารุดเพราะคุณครูสอนให้รู้จักคุณค่าของหนังสือและการแบ่งปันให้เพื่อนคนอื่นได้อ่านต่อ เมื่อคุณครูเล่าเรื่องไปได้สักพัก น้อง ๆ เข้ามาร่วมอ่านหนังสือให้พี่ ๆ ทีมงานฟังอย่างตั้งใจ ในขณะที่พี่ ๆ ทีมงานก็ช่วยสอนน้อง ๆ อ่านไปด้วยความสนุกสนาน น้องบางคนหยิบหนังสือมาให้ดู อย่างเช่น หนังสือสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันและวาดภาพตามลงในกระดาษ น้อง ๆ บอกกับผมว่าเข้ามาอ่านหนังสือเป็นประจําเกือบทุกวันเพราะชอบหนังสือที่สวยงาม

โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านผ่านการเล่นเกมส์ การเรียนรู้เชิงโต้ตอบ และมุมหนังสือสำหรับเด็ก
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านผ่านการเล่นเกมส์ การเรียนรู้เชิงโต้ตอบ และมุมหนังสือสำหรับเด็ก

ประโยชน์ที่ได้นอกจากการอ่านคือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปตลอด สําหรับนักเรียนชั้นประถมปลายก็ยังสามารถพูดภาษาอังกฤษกล่าวตอนรับคณะเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟและ สพฐ.ได้อย่างดี สร้างความประทับใจกับพี่ ๆ ทุกคน

ทางผู้อำนวยการและคณะครูกล่าวพูดแสดงความยินดีที่ทางยูนิเซฟให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด และยินดีหากได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรมภาคบ่ายก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยคณะผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนวัดม่วงหวาน อำเภอบางบาลนําชมกิจกรรมหลังพักเที่ยงในห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งวันนี้ได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนตามแผนทํากิจกรรมที่วางไว้ให้สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น จากสัปดาห์ละเล่มเป็นสัปดาห์ละสองเล่มหรือมากกว่านั้นตามลําดับ โดยผู้แทนคุณครูได้เล่าถึงกิจกรรมอันหลากหลายเช่น วางทุกงานอ่านทุกคน บันทึกการอ่านแต่ละคน รู้รอบครอบจักรวาล น้องอยากฟัง พี่เล่านิทาน หรือ เรื่องเล่าของการปั้น

วันนี้มีการทำกิจกรรมแรกคือการเล่านิทาน มีรุ่นพี่ชั้นประถม 5-6 เล่านิทานให้รุ่นน้องชั้นประถมต้นฟัง รุ่นพี่ประถมปลายเปิดอ่านหนังสือนิทานที่มีรูปภาพที่สวยงามไปที่ละหน้า น้อง ๆ ต่างตั้งใจฟังพร้อมกับรอยยิ้มที่สนุกสนาน และแฝงไปด้วยข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทาน

เล่าจบแต่กิจกรรมยังไม่จบแค่นั้น เอ๊ะ ๆ น้องทำอะไรกัน

เด็ก ๆ ช่วยกันตอบคำถาม วาดรูปและระบายสี จากนิทานที่เพิ่งฟังจบไป
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
เด็ก ๆ ช่วยกันตอบคำถาม วาดรูปและระบายสี จากนิทานที่เพิ่งฟังจบไป

รุ่นพี่แจกแผนผังให้กับน้อง ๆ แผนผังทําจากกระดาษแข็งพร้อมข้อความอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มกิจกรรมที่สองทันที พี่ ๆ จากยูนิเซฟได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ด้วยความตื่นเต้น โดยกิจกรรมนี้ทุกคนต้องนำเนื้อหาจากนิทานที่เพิ่งฟังเมื่อกี้นี้มาตอบคำถามลงในกระดาษแผ่นใหญ่ โดยน้องชั้นประถมต้นที่ร่วมกิจกรรมสามารถอ่านคําถามและเขียนคําตอบลงบนกระดาษแผนผังด้วยลายมือที่สวยงาม และไม่ใช้แต่เขียนคําตอบเท่านั้น น้อง ๆ ยังวาดรูปประกอบไปด้วยอย่างสวยงาม

หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ ยังมีกิจกรรมที่สาม ซึ่งเป็นกิจกรรมการปั้นดินนํ้ามันสร้างจินตนาการเป็นกิจกรรมต่อยอดจากสองกิจกรรมแรก โดยพี่ประถมปลายแจกดินน้ำมันหลากสีให้กับน้อง ๆ พอได้ดินนํ้ามัน น้อง ๆ ต่างสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการกันออกมาเต็มที่ เช่น บางคนปั้นมด ตั๊กแตน ผลไม้ หรือสะพานในป่า โดยมีพี่ ๆ อาสาสมัครจากยูนิเซฟช่วยเป็นลูกมือปั้นดินนํ้ามันกับน้องด้วยความสนุกสนานกันจนกระทั่งคุณครูส่งสัญญาณแจ้งหมดเวลากิจกรรม

แม้มีเวลาที่จํากัด แต่ด้วยความตั้งใจและความร่วมมือของน้องและพี่อาสาช่วยให้ทุกกลุ่มมีผลงานนำเสนอพร้อมคำอธิบายผลงานการปั้นของกลุ่มตัวเอง ก่อนจะนำชิ้นงานมาจัดแสดงกลางห้องสมุด สร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมการสร้างจินตนาการในรูปแบบของการฟัง เขียน วาดรูปและปั้นตามจินตนาการ ทั้งหมดนี้ล้วนเริ่มต้นจากการอ่าน

เด็ก ๆ ช่วยกันปั้นดินน้ำมันจากนิทานที่เพิ่งฟังจบไป
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
เด็ก ๆ ช่วยกันปั้นดินน้ำมันจากนิทานที่เพิ่งฟังจบไป

ก่อนกลับบ้าน คณะเยี่ยมชมจากยูนิเซฟ สพฐ. และทางโรงเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันเรื่องการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กมากขึ้น เพราะนิสัยนี้จะติดตัวเด็กไปตลอดและสามารถส่งต่อนิสัยรักการอ่านให้คนรอบข้างอยากอ่านหนังสือมากขึ้นด้วย

ผมรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟเป็นครั้งแรก และประทับใจที่ถึงแม้เราใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนกันเพียงสั้น ๆ แต่ผมก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจและพลังอันเปี่ยมล้นของคุณครูที่อยากให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เพราะการอ่านหนังสือเป็นประโยชน์หลายอย่างในชีวิตและนิสัยรักการอ่านจะติดตัวกับเด็กไปอีกนาน เด็กในวันนี้จะสามารถถ่ายทอดการอ่านส่งให้กับรุ่นต่อไปเมื่อถึงวัยที่โตขึ้น นี่คือหัวใจของโครงการนี้ คุณครูและคณะทีมงานยูนิเซฟอยากเห็นเด็กไทยมีความรู้ต่อยอดจากการรักการอ่านหนังสือ ถึงแม้หนังสือบางเล่มจะบางเฉียบ เต็มไปด้วยรูปภาพหรือมีตัวอักษรไม่กี่ตัว แต่ผมเชื่อว่ามันคือจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ทำให้เด็กอยากหยิบหนังสือเปิดรูปและอ่านหนังสือมากขึ้น


เกี่ยวกับผู้เขียน

โอม มนินทเรศ ตันเสถียร เป็นอาสาสมัครนักเขียนจากจังหวัดนนทบุรี ในโครงการ I Am UNICEF 

ติดตามข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ไม่พลาดทุกการอัปเดต สมัครรับข่าวสารทางอีเมลกับเรา

[คลิกเพื่อสมัครเลย]

 

 

อ่านเรื่องราวในหัวข้ออื่น ๆ