หลากภาษาหลายชาติพันธุ์ก็ยังอ่านได้

โครงการ A Book A Week อ่านสัปดาห์ละเล่มในจังหวัดเลย

พันนุชิต ศรีวะสุทธิ์เสมอใจ อาสาสมัครนักเขียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาพประกอบเด็กกำลังอ่านหนังสือ
UNICEF Thailand/2023
โครงการ A Book A Week อ่านสัปดาห์ละเล่มในจังหวัดเลย
14 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่พิเศษที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของทะเลภูเขาอันเขียวขจี ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หากกล่าวถึงความโดดเด่นของอำเภอด่านซ้ายแล้วหลายคนอาจนึกถึง ประเพณีแห่ผีตาโขน พิธีไหว้พระธาตุศรีสองรัก และความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ แต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่มีความโดดเด่น นั่นก็คือ “กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง” ซึ่งสื่อสารกันด้วย “ภาษาถิ่นไทด่าน” เมื่อนักเรียนส่วนใหญ่สื่อสารกันด้วยภาษาไทด่าน จึงกลายเป็นความท้าทายของคุณครูผู้สอนด้านการอ่านเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สะพานสู่การเรียนรู้

“ถึงแม้ว่าโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายด้านภาษา แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้พยายามปรับตัวโอบรับความแตกต่างหลากหลายนี้อย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจัง” ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณฐพรต เพ็งสาย ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของเด็ก ๆ ในโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยความภาคภูมิใจ ท่านเล่าถึง “กิจกรรมฟังนิทานแสนสนุก” ที่ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังนิทานจากพี่ ๆ ยุวบรรณารักษ์ เมื่อฟังนิทานจบจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างน้อง ๆ กับพี่ ๆ ยุวบรรณารักษ์ และมีการเล่าเรื่องแบบย้อนกลับ โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และยังมี “กิจกรรม Mind Map ผังความคิดพิชิตการอ่าน” ที่ให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม ทีมละ 4 - 5 คน มาช่วยกันระดมความคิด สะท้อนผลที่ได้จากการอ่านผ่านแผนผัง Mind Map แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนด้วยตนเอง จากนั้นยังสามารถนำผลงานไปจัดแสดงที่หน้าห้องสมุดได้อีกด้วย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายนอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยแล้วยังเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่านไปพร้อม ๆ กัน

แม้จะอยู่ท่ามกลางบริบททางภาษาที่หลากหลาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นของคุณครูจึงทำให้สามารถพัฒนานักเรียนทุกคนได้อย่างมีความสุข ผู้เขียนจึงขอส่งต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “A Book A Week หรือ อ่านสัปดาห์ละเล่ม” ที่แสนงดงามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อไป

บล็อกของยูนิเซฟ

บล็อกของยูนิเซฟคือบทความที่ส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ รวมถึงไอเดียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขา บทความบล็อกเหล่านี้จะนำเสนอข้อมูลและความเห็นจากเด็กและเยาวชน องค์กรพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก และเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ความเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทความบนบล็อกของยูนิเซฟนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนจุดยืนหรือความคิดเห็นอย่างเป็นทางการขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

อ่านเรื่องราวในหัวข้ออื่น ๆ