ขอหนึ่งวันฉันเป็นผู้นำปัตตานี

เมื่อเด็กผู้หญิง 4 คน ได้ติดตามผู้ว่ามุสลิมหญิงคนแรก

อฟ๊าฟ มันยูนุม, ณัฐกฤตา สว่างศรี, นวิยา เด็นบาเส และ นุรอูมัยเราะห์ชะมีนา เจะเละ
กลุ่มเด็กวัยรุ่น 4 คนถือธงยูนิเซฟ
UNICEF Thailand/2023/Manchasing
เด็ก ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกมาติดตามผู้ว่าปัตตานี
30 เมษายน 2024

วันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนพวกเราทั้งสี่คน ได้รับโอกาสในการติดตามผู้ว่าพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรก ท่านต้องใช้ทั้งเวลา ประสบการณ์ และความอดทนอย่างมากเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการเป็นผู้นำหญิงของตนเอง สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากภารกิจหนึ่งวันของผู้ว่าในจังหวัดปัตตานีจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย

แนวคิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน

ผู้ว่าได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการทำงานและภาวะการเป็นผู้นำในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และกระจายช่องทางการขายสินค้าลงโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในชุมชนอีกด้วย

เด็ก ๆ พบกับท่าผู้ว่าพาตีเมาะ สะดียามู
UNICEF Thailand/2023/Manchasing
เด็ก ๆ พบกับท่าผู้ว่าพาตีเมาะ สะดียามู

การแก้ปัญหาจากการรับฟังคนในท้องถิ่น

พวกเราได้มีส่วนร่วมในการประชุมเรื่องกลไกส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัย ทำให้ได้เห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล ภาคประชาสังคมและภาคส่วนท้องถิ่น ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างเสริมจินตนาการและศักยภาพของเด็กปฐมวัย หลังจากนั้นเราได้แวะเยี่ยมเยือนผู้ทรงคุณวุฒิบ้านทรายขาวและได้ไปมัสยิดนัจมุดดีน มัสยิดเก่าแก่กว่าสามร้อยปีในอำเภอโคกโพธิ์ พวกเราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความอบอุ่นของชุมชนบ้านทรายขาว (ควนลังงา) และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เยี่ยมเยียนสถานที่สำคัญของชุมชน

เด็ก ๆ ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน
UNICEF Thailand/2023/Manchasing
เด็ก ๆ ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้าน

เรียนรู้ทักษะการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย

ในการประชุมร่วมกับผู้ว่ามีเจ้าหน้าที่หลากหลายหน้าที่ร่วมประชุมด้วย ระหว่างการประชุมผู้ว่าได้เปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนในห้องประชุมเสนอความคิดของตนเอง มีการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย สุดท้ายแล้วบทสรุปของแต่ละเรื่องจะมาจากเสียงข้างมากอย่างเป็นธรรม  เพื่อให้การทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กว่าจะมาเป็นผู้ว่า

สิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งคือการได้รับฟังเรื่องราวชีวิตของท่านผู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาของการทำงานว่า กว่าจะได้เป็นผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกในปัจจุบันนี้ท่านได้ผ่านมรสุมชีวิตของการทำงานอะไรมาบ้าง ผู้หญิงจะเป็นผู้นำได้อย่างไร และเมื่อเป็นผู้หญิงมุสลิมจะยิ่งยากขึ้นขนาดไหน แต่ท่านเลือกที่จะไม่นำอุปสรรคเหล่านั้นมาบั่นทอนจิตใจ ท่านเลือกที่จะทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองจนได้มาเป็นผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกในปัจจุบันนี้ กว่าจะผ่านในทุก ๆ อุปสรรคมาได้นั้นไม่ง่าย ท่านต้องใช้ทั้งความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก ท่านทุ่มเทและเสียสละวันหยุดของท่านเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัด และท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เด็ก ๆ เข้าร่วมฟังการประชุมของผู้ว่า
UNICEF Thailand/2023/Manchasing
เด็ก ๆ เข้าร่วมฟังการประชุมของผู้ว่า

ความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้

เมื่อรู้ว่าจะได้ติดตามผู้ว่า พวกเราตื่นเต้นมาก และตื่นเต้นยิ่งกว่าเมื่อได้เห็นถึงวิธีการทำงานที่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ของผู้ว่าพาตีเมาะ ได้เห็นความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดในสังคมอย่างทั่วถึง และยังสร้างความเท่าเทียมในสังคมโดยการกระจายโอกาสให้การพัฒนาไม่กระจุกตัวอยู่แค่ในตัวเมือง

ท่านผู้ว่าเป็นแบบอย่างให้พวกเราสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้หลายเรื่อง เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รู้และเพื่อนร่วมงาน การหาข้อเท็จจริงไม่ด่วนตัดสินใจด้วยตนเอง เมื่อได้เห็นผู้ว่าหญิงที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคม ก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงแบบพวกเรารู้สึกภูมิใจในตัวเอง กล้าที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา รู้คุณค่าและรักตัวเองมากขึ้น

กลุ่มเด็ก ๆ เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ และผู้ว่าปัตตานี
UNICEF Thailand/2023/Manchasing
กลุ่มเด็ก ๆ เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ และผู้ว่าปัตตานี
เด็ก ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกมาติดตามผู้ว่าปัตตานี
UNICEF Thailand/2023/Manchasing
เด็ก ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกมาติดตามผู้ว่าปัตตานี

เกี่ยวกับโครงการขอหนึ่งวันฉันเป็นผู้นำ

ในปี 2566 ยูนิเซฟเปิดตัวโครงการ “Young People Takeover ขอหนึ่งวันฉันเป็นผู้นำ” ในวันเด็กไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนสมัครเข้ามาทำภารกิจติดตามผู้ว่าหรือผู้นำในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม การได้ติดตามผู้นำของตนเองอย่างใกล้ชิดเพื่อเรียนรู้เรื่องการจัดการเมืองเป็นประสบการณ์ที่สดใหม่ไม่เหมือนใคร โครงการนี้เริ่มต้นที่กรุงเทพ และขยายไปที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยะลาและปัตตานี

บล็อกของยูนิเซฟ

บล็อกของยูนิเซฟคือบทความที่ส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ รวมถึงไอเดียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขา บทความบล็อกเหล่านี้จะนำเสนอข้อมูลและความเห็นจากเด็กและเยาวชน องค์กรพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก และเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ความเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทความบนบล็อกของยูนิเซฟนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนจุดยืนหรือความคิดเห็นอย่างเป็นทางการขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

อ่านเรื่องราวในหัวข้ออื่น ๆ