เพราะชะตาชีวิตของเด็กๆ เปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือคุณ

#ทุกแรงสนับสนุนเล็กๆมีค่า

I am UNICEF team on ground
UNICEF

และยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมาย

noviolence

ช่วง 1,000 วันแรกของเด็กเป็นเวลาสำหรับการวางรากฐานพัฒนาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่...


  • คุณพ่อจาก 3 ใน 10 เท่านั้นในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับลูกโดยเฉลี่ย 4 กิจกรรมขึ้นไป
  • เด็กไทยอายุ 5 ปีกว่าครึ่งประเทศ มีหนังสือที่บ้านน้อยกว่า 3 เล่ม 
  • เด็กไทยอายุในกลุ่มเดียวกันจาก 8 ใน 10 อยู่ในครอบครัวยากจน มีหนังสือที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม
end violence

การลงโทษทางกายยังพบเห็นได้บ่อยและยังเป็นที่ยอมรับในครอบครัวไทย
 


  • 9 ใน 10 ของพ่อแม่เชื่อว่าการลงโทษทางกายจำเป็นสำหรับการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี
  • 8 ใน 10 ของพ่อแม่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าครูหรือพี่เลี้ยงเด็กตีลูกของตน
migration

เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

 


  • 1 ใน 5 ของพ่อแม่ไม่สนับสนุนให้ลูกของตนไปเล่นกับเด็กข้ามชาติ
  • ครึ่งหนึ่งของเด็กข้ามชาติไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน 
  • 3 ใน 4 ของเด็กข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลพื้นฐาน
adolescent

เยาวชนไทยควรตัดสินใจเองได้อย่างถูกต้อง
 


  • ทุกๆ 5 นาที จะมีการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่น 1 ราย ในประเทศไทย
  • ร้อยละ 70 ของการติดเชื้อเอชไอวีทุกประเภทในไทยเกิดกับเยาวชนอายุ 15-24 ปี

เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่ง่ายๆ

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจยูนิเซฟด้วยการ:

UNICEF events

 

เข้าร่วมกิจกรรมของยูนิเซฟ

ได้เวลาทำความดีเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแล้ว ยูนิเซฟขอเชิญคุณมาศึกษาปฏิทินกิจกรรมยูนิเซฟ แล้วลองมาเข้าร่วมพบปะกันในงานรวมพลคนจิตอาสาเช่นคุณ และมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

Talk for children's rights

 

สื่อสารเพื่อสิทธิเด็ก

ช่วยเหลือเด็กๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บอกต่อค่านิยมอันดีงามและเรื่องราวของยูนิเซฟให้เพื่อนๆ และครอบครัวได้เห็นบนโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องประเด็นปัญหาเด็กให้กว้างขึ้น ยิ่งสังคมสนใจปัญหานี้มากเท่าไร ผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานอื่นๆ ก็จะยิ่งรีบดำเนินการเร็วเท่านั้น

Fundraising team

 

มาร่วมเป็นผู้บริจาค

คุณอาจเคยเห็นยูนิเซฟออกไปขอรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งใครหลายคนอาจแปลกใจเมื่อได้พบเจอ แต่ประเด็นก็คือ นี่ไม่ใช่แค่การบริจาคเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลให้ยูนิเซฟยังคงออกไปตามที่ต่างๆ เพราะเราเชื่อว่า ยังมีคนอีกมากมายที่ต้องการสนับสนุนยูนิเซฟ ข่าวดีสำหรับผู้บริจาคใจบุญทุกท่านก็คือ การบริจาคให้แก่องค์กรอย่างยูนิเซฟนั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น นำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ยิ่งไปกว่านั้น การช่วยเหลือผู้อื่นยังดีต่อใจและสุขภาพร่างกายอีกด้วย!

ยิ่งให้เท่าไร ยิ่งสุขใจเท่านั้น ประโยชน์ของการเป็นจิตอาสาที่ทราบกันดี มีดังนี้

 

 

Volunteering with UNICEF is fun

ได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตา

เปิดโอกาสให้คุณได้พบปะกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมสนุกสนานและน่าประทับใจ

Volunteering with UNICEF is fun

ดีต่อกายและใจ

ทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง เพิ่มความมั่นใจในตนเอง

Volunteering with UNICEF is fun

ก้าวหน้าในอาชีพการงาน พานพบสิ่งที่คุณพอใจ

ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่รักและชื่นชอบ และยังช่วยเสริมให้โพรไฟล์ส่วนตัวของคุณดูดีขึ้นอีกด้วย

เชิญสำรวจไปด้วยกันว่ามือเล็กๆ คู่นี้สามารถสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่อย่างไรบ้าง

เชิญรับฟัง Friend of UNICEF พูดคุยเรื่องประสบการณ์ช่วยเหลือเด็ก