เพราะชะตาชีวิตของเด็กๆ เปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือคุณ

#ทุกแรงสนับสนุนเล็กๆมีค่า

I am UNICEF team on ground