เป้าหมาย พ.ศ. 2564

นี่คือภาพของประเทศไทยใน พ.ศ. 2564 ที่เรามองเห็นเมื่อเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

A child with intellectual disabilities is sitting on his mother's lap and is pointing toward the camera.