เครือข่ายผู้สนับสนุน

#พลังหมู่ทำให้งานเสร็จไวขึ้น

UNICEF's Partners

พวกเรามีหัวใจดวงเดียวกัน

เพราะการทำงานด้วยกันจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น เราช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายด้วยการจัดหาทรัพยากรใดๆ ก็ตามที่เราจัดหาให้ได้ต่อกลุ่มนั้นๆ

Children and youth council
Path2health
Thai health foundation
U-report