14 กรกฎาคม 2023

การสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในกระบวนการตัดสินใจ

ภายใต้ความร่วมมือกับ Aflatoun International สถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิเด็กและการพัฒนา (IICRD) ยูนิเซฟ ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเยาวชน ยูนิเซฟ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้ร่วมกันพัฒนาชุดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างความหมายของวัยรุ่นในกระบวนการตัดสินใจขึ้นมา โดยโมดูลต่าง ๆ ใช้หลักเกณฑ์สำหรับการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น Engaged and Heard ของยูนิเซฟ ซึ่งมุ่งหวังที่จะให้เนื้อหาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่มีบริบทให้แก่เยาวชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมารวมตัวกันและสร้างความเข้าใจร่วมกันและแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นภายในระบบของภาครัฐ หลักสูตรนี้ได้รับการปรับให้เข้ากับบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีแหล่งข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายจริง ๆ ในชุมชนของพวกเขา สร้างความร่วมมือระหว่างคนแต่ละช่วงวัย และเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีความหมายของเหล่าวัยรุ่น
11 กันยายน 2018

เตรียมความสำหรับอนาคตพร้อมให้คนหนุ่มสาวให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คนหนุ่มสาวสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของเราให้สดใสและงอกงามได้ แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาจะเข้าถึงศักยภาพที่มีได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยไปจนถึงวัยรุ่นเรื่อยไปจนเติบใหญ่ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพจึงเป็นความท้าทายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเรื่อยมา…, ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, การพัฒนาการเรียนรู้ ความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความพร้อมในการทำงานของคนหนุ่มสาร เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งยวดในภูมิภาคนี้ แม้ว่าจะได้มีการลงทุนในด้านการศึกษาในช่วงทศวรรษที่สองของชีวิตแล้ว แต่ความท้าทายในเรื่องประสิทธิภาพของการลงทุนยังคงมีอยู่ การเรียนรู้มักไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนหนุ่มสาว การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ…, ความท้าทายอันหลากหลาย, ในขณะที่ภาระในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความพร้อมสำหรับอาชีพและชีวิตในอนาคตมักจะถูกยกให้เป็นเรื่องของระบบการศึกษา แต่นั่นไม่ใช่คำตอบเพียงคำตอบเดียวสำหรับปัญหาความท้าทายอันซับซ้อนที่สังคมของเรากำลังเผชิญอยู่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีความหลากหลายสูงมาก ทั้งความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจตลอดไปจนถึงด้านภูมิศาสตร์ ความเท่าเทียมกันทางเพศ…, แพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรม, ท้ายที่สุดนี้ ในภูมิภาคที่ขับเคลื่อนโดยแนวคิดผู้ประกอบการและเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการกล้าคิดกล้าแสดงออกของวัยรุ่นและเยาวชน จะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเด็กและวัยรุ่นในด้านการศึกษาและโครงการการเรียนรู้ และผลลัพธ์เชิงบวกของการมีส่วนร่วมของเด็กและวัยรุ่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถ ความสัมพันธ์ทางสังคม…