17 มีนาคม 2023

ขอหนึ่งวันฉันเป็นผู้ว่า

วันเด็กที่ผ่านมาทุกคนไปทำอะไรกันมาบ้าง พวกเราสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ ได้มีโอกาสติดตามท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์เเละท่านรองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ ไปผจญภัยในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมเเละการใช้ชีวิตที่หลากหลายของคนหลายช่วงวัย มาติดตามกันว่าบทบาทของท่านผู้ว่าเเละรองผู้ว่าในวันเด็กเป็นอย่างไร…, พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร, ผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ สมาชิก YPAB เดินชม พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร UNICEF Thailand/2023/Preechapanich ผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ สมาชิก YPAB ชมวีดีโอในโรงหนัง 4 มิติ UNICEF Thailand/2023/Preechapanich Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption ด่านแรกที่ท็อปและรวงข้าวได้ไปก็คือ “พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร”…, สวนเบญจกิติ, รองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิก YPAB และคณะผู้ว่าจากฟุกุโอกะลงพื้นที่ที่สวนเบญจกิติ UNICEF Thailand/2023/Chayaphattharitthee รองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิก YPAB และคณะผู้ว่าจากฟุกุโอกะลงพื้นที่ที่สวนเบญจกิติ UNICEF Thailand/2023/Chayaphattharitthee Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption              …, งานวันเด็กที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินเเดง, สมาชิก YPAB คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟในงานวันเด็กแห่งชาติ UNICEF Thailand/2023/Preechapanich เด็กที่มาร่วมงานวันเด็กที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินเเดง UNICEF Thailand/2023/Preechapanich Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption รองผู้ว่าศานนท์มอบของให้เด็กที่มาร่วมงานวันเด็กที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินเเดง UNICEF…, งานวันเด็กที่สวนครูองุ่น, รองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิก YPAB ร่วมงานวันเด็กที่สวนครูองุ่น UNICEF Thailand/2023/Chayaphattharitthee รองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิก YPAB ร่วมงานวันเด็กที่สวนครูองุ่น UNICEF Thailand/2023/Chayaphattharitthee Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption…, พลังภาคีเครือข่ายภาคประชาชน, รองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิก YPAB ร่วมประชุมกับพลังภาคีเครือข่ายภาคประชาชน UNICEF Thailand/2023/Chayaphattharitthee สมาชิก YPAB ร่วมประชุมกับพลังภาคีเครือข่ายภาคประชาชน UNICEF Thailand/2023/Chayaphattharitthee Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption หลังจากที่ได้ผจญภัยไปในหลายพื้นที่…, สวนรถไฟ - สวนจตุจักร - สวนสิริกิติ์, รองผู้ว่าศานนท์ หวังสร้างบุญ สมาชิก YPAB เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟเดินชมสวนรถไฟ สวนจตุจักร สวนสิริกิติ์ UNICEF Thailand/2023/Chayaphattharitthee สมาชิก YPAB เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟล้อมวงกันบนพื้นหญ้า พูดคุยถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ควรปรับปรุงในวันนี้ UNICEF Thailand/2023/Preechapanich Display caption Hide Caption Display caption Hide Caption…, ทิ้งท้ายถึงเพื่อน ๆ เยาวชน, ท๊อป ภาณุพันธ์ พิทักษ์ UNICEF Thailand/2023/Preechapanich ท๊อป ภาณุพันธ์ พิทักษ์ ทุกการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่านั้นมีราคาต้องจ่ายเสมอ ราคานั้นอาจจะเป็นพลังกาย พลังใจ หรือความรู้สึกของเราที่ต้องแลกเพื่อให้ได้ความฝันของเรามา แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนรักษาเอาไว้คือ “ความหวัง” ที่ไม่ยอมแพ้ รวงข้าว วรรธน์วรี ไชยมงคล…
15 มีนาคม 2023

ประกาศรายชื่อ คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของยูนิเซฟ YPAB รุ่นที่ 2 สมาชิกจะถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามแผนงานของยูนิเซฟ และตามความสนใจของน้อง ๆ แต่ละคน กรุณาตรวจเช็คอีเมล เรากำลังรอการตอบกลับ!  , การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, โทโมโกะ อิคุตะ Socheatey Chan ภิญาดา เขจรไลย์ อัซมานี เจ๊ะสือแม ผลินภัทร์ จงธนากร ไพลิน จักปา ขวัญจิรา ใจกล้า สิริอนงค์ เทวกุล ณ อยุธยา ถุงเงิน ทองงาม, ความรุนแรงต่อเด็ก, คเณศ กัณหเวก วรวรรณตรา น่วมอินทร์ อันนา อันนานนท์ รวลิน สัจจเดช นานามิ โอโนเดระ มูฮัมหมัดกัยฟาน สาและ กัญจณภัทร ใสสุข รินทร์ลิตา ชัยประสพวงศ์, สุขภาพและสุขภาวะ, สุทธิภัทร เกตุแก้ว ฟ้าตะวัน โชคชัยไพศาล นพรดา ม้าสุวรรณ ธรรพ์ณธร นามีผล นพรัตน์ รักชาติ จิณห์จุฑา ศรีสร้อย อมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย ณัฐต์วรา พิเชษฐพันธ์, การศึกษาและการทำงาน, ชัยรัตน์ ดิ๊ผอ บุณยาพร สายสร้อย อัครชัย มหาเปารยะ กฤษฎิ์ เพชรสุวรรณ นิอัสมาอ์ ดือราโอะ ณัฐกมล รังสรรค์ ชัยวัฒน์ ปันอ่วม อธิชาติ บุตรจันทร์ พัชรพล ลี้อิสสระนุกูล วรรธน์วรี ไชยมงคล ปุณณภา เทียนชัย พัสวี พงศ์สวัสดิ์ ธินันฑา เพชรธันยบูรณ์ ณัฐภูมิ พรมสอน อฟ๊าฟ มันยูนุ, การมีส่วนร่วมของเยาวชน, กร ด่านวิบูลย์ รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล พิมพ์ลักษณ์ จรรยาเสน นลินรัตน์ พรวิวัฒน์สุข วรัตถ์ ทองเอี่ยม นันทยา เจริญใจ วรฤทัย ชูเสน รัญชิดา รจนากิจ ปกรณ์ แซ่ย่าง พรรวษา ศรีกุณะ แสงสว่าง จองคำ
11 กันยายน 2018

เตรียมความสำหรับอนาคตพร้อมให้คนหนุ่มสาวให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คนหนุ่มสาวสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของเราให้สดใสและงอกงามได้ แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาจะเข้าถึงศักยภาพที่มีได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ช่วงปฐมวัยไปจนถึงวัยรุ่นเรื่อยไปจนเติบใหญ่ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพจึงเป็นความท้าทายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเรื่อยมา…, ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, การพัฒนาการเรียนรู้ ความเข้าใจในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความพร้อมในการทำงานของคนหนุ่มสาร เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งยวดในภูมิภาคนี้ แม้ว่าจะได้มีการลงทุนในด้านการศึกษาในช่วงทศวรรษที่สองของชีวิตแล้ว แต่ความท้าทายในเรื่องประสิทธิภาพของการลงทุนยังคงมีอยู่ การเรียนรู้มักไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนหนุ่มสาว การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ…, ความท้าทายอันหลากหลาย, ในขณะที่ภาระในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความพร้อมสำหรับอาชีพและชีวิตในอนาคตมักจะถูกยกให้เป็นเรื่องของระบบการศึกษา แต่นั่นไม่ใช่คำตอบเพียงคำตอบเดียวสำหรับปัญหาความท้าทายอันซับซ้อนที่สังคมของเรากำลังเผชิญอยู่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีความหลากหลายสูงมาก ทั้งความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจตลอดไปจนถึงด้านภูมิศาสตร์ ความเท่าเทียมกันทางเพศ…, แพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรม, ท้ายที่สุดนี้ ในภูมิภาคที่ขับเคลื่อนโดยแนวคิดผู้ประกอบการและเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการกล้าคิดกล้าแสดงออกของวัยรุ่นและเยาวชน จะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเด็กและวัยรุ่นในด้านการศึกษาและโครงการการเรียนรู้ และผลลัพธ์เชิงบวกของการมีส่วนร่วมของเด็กและวัยรุ่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถ ความสัมพันธ์ทางสังคม…