20 ธันวาคม 2022

เป็นได้ดั่งใจฝันด้วยการอ่าน

การอ่าน:  สะพานสู่ความสำเร็จทางการเรียนรู้ การอ่าน: สะพานสู่โอกาสในการมีงานทำที่มีความหมาย การอ่าน:  สะพานสู่ความฝัน และโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้” คือ สะพานสู่การอ่านของเด็กทุกคน การอ่าน คือสะพานไปสู่ความสำเร็จทางการเรียนรู้ เพราะการอ่านช่วยจัดระเบียบความคิด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการตั้งคำถาม รวมถึงการหาคำตอบด้วยตนเอง…, เด็กทุกคนอ่านได้, นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องกะพัดอ่านหนังสือด้วยกันในโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้” นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องกะพัดอ่านหนังสือด้วยกันในโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้” องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) จึงมีความตั้งใจที่จะจุดประกายนิสัยรักการอ่านและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทย…, อ่านสัปดาห์ละเล่มในโรงเรียน, นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง จังหวัดจันทบุรี กำลังร่วมกิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง จังหวัดจันทบุรี กำลังร่วมกิจกรรมรักการอ่าน “เด็กทุกคนอ่านได้” ถือเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการ “อ่านสัปดาห์ละเล่ม” ในโรงเรียน คุณครูจากทั้ง 126 โรงเรียนต่างมีวิธีการออกแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์แตกต่างกันไปตามความสนใจ…, ทุกคนคือนักสู้ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง, นักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา จังหวัดจันทบุรีกำลังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวินัยรักการอ่าน นักเรียนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา จังหวัดจันทบุรีกำลังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวินัยรักการอ่าน กิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่มจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดความร่วมแรงร่วมใจของบุคคลากรทางการศึกษาทุกคน ดังที่ ดร. อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ…, ออนไลน์ก็อ่านได้, กิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่มออนไลน์ กิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่มออนไลน์ สถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนถูกปิด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์จึงเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเด็ก ๆ ต้องสามารถอ่านหนังสือและเรียนรู้ได้ บ่ายวันเสาร์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอาสาสมัครยูนิเซฟ 29 คน กับนักเรียน 72 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่มออนไลน์…, เสียงจากใจอาสา, หนึ่งในอาสาสมัครยูนิเซฟผู้นำกิจกรรมออนไลน์ ธัญสินี สุวรรณขำ (หมิว) ได้เล่าความรู้สึกขณะที่ได้ร่วมกิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่มออนไลน์ว่า  “หมิวรู้สึกยินดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อาสาในครั้งนี้จนอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูก และได้เรียนรู้ว่า เด็กทุกคนมีความฝัน และเมื่อเด็ก ๆ ได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการในการแบ่งปันความชอบ ความคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้เด็ก ๆ…