25 มกราคม 2024

ระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

รายงานนี้ได้วิเคราะห์ระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับเด็กในประเทศไทย รายงานฉบับนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับเด็กในประเทศอื่นๆที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับเด็กในประเทศไทย ในรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วย ลักษณะของระบบสุขภาพดิจิทัลสำหรับเด็กที่มีอยู่ในประเทศไทย การเข้ารับบริการดังกล่าวและการให้บริการสุขภาพดิจิทัลที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย รวมทั้งกลไกการทำงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพดิจิทัล ประเมินระบบสุขภาพดิจิทัลที่มีอยู่ว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของเด็กไทยได้เพียงใด ให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาปรับปรุงระบบสุขภาพดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น (โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเข้ารับบริการดังกล่าวของเด็กๆ ความหลากหลายของบริการสุขภาพดิจิทัล และการพิจารณาถึงความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญ) ภาพประกอบโดย Lifestylememory จากเว็บไซต์ Freepik
16 พฤศจิกายน 2022

โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้านการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โอกาส และศักยภาพของเยาวชน

ภาพรวมแผนงานของยูนิเซฟด้านการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โอกาส และศักยภาพของเยาวชนในปี 2565-2569 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจการทำงานของยูนิเซฟในประเทศ  แผนงานด้านการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โอกาส และศักยภาพของเยาวชน จะสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพจิตและโภชนาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านการพัฒนาทักษะในการทำงาน และการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้นำและชุมชน
09 พฤษภาคม 2022

โอกาสพักใจมีได้ทุกวัน สำหรับครูผู้สอน

ห้องเรียนที่แสนสุขสามารถเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ ลองค่อย ๆ ทำความรู้จักกับเพจของเราและเก็บเคล็ดลับการสร้างห้องเรียนพลังบวก เพื่อสร้างสุขภาพใจที่แข็งแรง เพราะสำหรับทั้งคุณครูและนักเรียนแล้ว สุขภาพใจสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสุขภาพกายเลย, เข้าใจเรื่องสุขภาพใจ, สุขภาพใจนั้นคือเรื่องของอารมณ์ สภาวะจิตใจ และสุขภาวะทางสังคม สุขภาพใจจะส่งผลต่อความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของแต่ละคน สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับสุขภาพใจมีสองประเด็นต่อไปนี้, ที่มา:, MentalHealth.gov   กลับไปด้านบน ⬆️, สนับสนุนสุขภาพใจนักเรียน, ฉันจะสนับสนุนสุขภาพใจนักเรียนได้อย่างไร ?, จากการที่โรงเรียนปิดเป็นเวลายาวนาน อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะหาวิธีฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน และนำการเรียนรู้แบบปกติกลับมา ซึ่งแนวทางบูรณาการฟื้นฟูการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในภาพรวมจะช่วยสนับสนุนนักเรียนให้มีความพร้อมได้ดียิ่งขึ้นกว่าการผนวกการพื้นฟูการเรียนรู้เข้าไปแค่ในบางกิจกรรมของชั้นเรียน  นอกจากการสนับสนุนด้านการเรียนแล้ว…, ที่มา:, UNICEF  |  Reach Out   กลับไปด้านบน ⬆️, ลดการตีตรา, รับมือกับการตีตราในโรงเรียน, นักเรียนที่ประสบปัญหาสุขภาพใจมักจะเผชิญกับการตีตรา หรือล้อเลียนเวลาอยู่ที่โรงเรียน ไม่ต่างจากนักเรียนที่พิการ นักเรียนผู้มีความหลากหลายทางเพศ นักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติ หรือกลุ่มชาติพันธุ์  นักเรียนเหล่านี้มักถูกเลือกปฏิบัติ และถูกทำให้อับอาย เนื่องจากอคติและการขาดความเข้าใจของสังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจยิ่งทำให้นักเรียนคนนั้นปิดบังความกังวลในใจ…, ที่มา:, UNICEF  |  Health Direct   กลับไปด้านบน ⬆️, เคล็ดลับดูแลใจตัวเอง, หมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ, ในขณะที่เราดูแลสุขภาพใจของลูกศิษย์ เราก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน การให้ความสำคัญกับสุขภาพใจตนเองจะช่วยให้คุณครูมีพลังเพิ่มขึ้น และไม่ใช่เพื่อตนเองเท่านั้น แต่เพื่อลูกศิษย์ของคุณครูด้วย  มาลองดูเคล็ดลับง่าย ๆ ของเราในการดูแลสุขภาพใจของคุณครูกัน, ที่มา:, UNICEF   กลับไปด้านบน ⬆️, ช่องทางปรึกษาเรื่องสุขภาพใจ, สายด่วนสุขภาพจิต | 1323 คลินิกสุขภาพจิตในโรงพยาบาลทั่วไป บริการรับฟังเรื่องสุขภาพจิต |  www.satiapp.co   ไลน์แชทปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้น |  @Khuikun   แบบประเมินสุขภาพจิตตนเอง |  www.วัดใจ.com   เลิฟแคร์สเตชั่น ช่องทางเพื่อวัยรุ่น   ปรึกษาออนไลน์ (16.00-24.00) |  www.lovecarestation.com   ไลน์แชท (12.00 – 20.00) |  @LoveCareStation มูลนิธิสายเด็ก…, เครื่องมือเรียนรู้เรื่องสุขภาพใจ, เราขอชวนคุณครูลองดาวน์โหลดเอกสาร และชุดความรู้ต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับ ข้อมูล และกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสุขภาพใจ และลองนำไปใช้ในห้องเรียนโดยดัดแปลงกิจกรรมให้เข้ากับวัย และความสามารถของนักเรียน ปฏิทินความรู้สึก ปฏิทินความรู้สึก พบกับปฏิทินความรู้สึก #EveryDayMindDay เครื่องมือที่ช่วยเช็คความรู้สึกของตัวคุณเอง…
09 พฤษภาคม 2022

โอกาสพักใจมีได้ทุกวัน สำหรับวัยรุ่น

เข้าใจอารมณ์ที่หลากหลาย, สภาวะทางใจของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกสดใส และอาจจะท้อแท้ได้ในวันถัดไปเป็นเรื่องธรรมดา เพศสภาพไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราควรจะต้องรู้สึกอย่างไร หรือควรจะแสดงความรู้สึกออกมาอย่างไร ผู้ชายก็ร้องไห้ได้เหมือนกันในยามที่เศร้า หรือเปราะบางหวั่นไหว และเช่นเดียวกัน ผู้หญิงก็สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ที่เข้มแข็ง…, ความเครียด, ที่มา:, กรมสุขภาพจิต:บอกลาความเครียด | กรมสุขภาพจิต:เช็คบิลความเครียด | Lovecare Station: สูตรลดเครียดจากนักจิตวิทยา   กลับไปด้านบน ⬆️, ความวิตกกังวล, ที่มา:, NHS Inform | UNICEF   กลับไปด้านบน ⬆️, ความเศร้า, ที่มา:, Healthline | NHS | Mental Health First Aid | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์   กลับไปด้านบน ⬆️, ความเหงา, ที่มา:, Psychology Today | The University of Chicago Medicine | Cigna   กลับไปด้านบน ⬆️, ความโกรธ, ที่มา: American Psychological Association | มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ | UNICEF   กลับไปด้านบน ⬆️, ความเบื่อหน่าย, ที่มา:, UNICEF | Healthline   กลับไปด้านบน ⬆️, ความกลัว, ที่มา:, NHS Inform | Kids Health   กลับไปด้านบน ⬆️, ไม่แน่ใจว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไร, กลับไปด้านบน ⬆️, ช่องทางปรึกษาเรื่องสุขภาพใจ, สายด่วนสุขภาพจิต | 1323 คลินิกสุขภาพจิตในโรงพยาบาลทั่วไป บริการรับฟังเรื่องสุขภาพจิต |  www.satiapp.co   ไลน์แชทปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้น |  @Khuikun   แบบประเมินสุขภาพจิตตนเอง |  www.วัดใจ.com   เลิฟแคร์สเตชั่น ช่องทางเพื่อวัยรุ่น   ปรึกษาออนไลน์ (16.00-24.00) |  www.lovecarestation.com   ไลน์แชท (12.00 – 20.00) |  @LoveCareStation มูลนิธิสายเด็ก…, ดาวน์โหลดชุดความรู้ดูแลสุขภาพใจ, คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือดูแลสุขภาพใจเพื่อวัยรุ่น ดาวน์โหลดคู่มือดูแลสุขภาพใจฉบับเยาวชน เพื่อเก็บเคล็ดลับดูแลตัวเองและส่งเสริมสุขภาพใจ รวมถึงวิธีสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้พูดคุยบอกเล่าความรู้สึก เยียวยาหัวใจของกันและกัน ว่าแล้วก็เริ่มกันเลย! ปฏิทินความรู้สึก พบกับปฏิทินความรู้สึก #EveryDayMindDay เครื่องมือที่ช่วยเช็คความรู้สึกของตัวคุณเอง…
26 สิงหาคม 2021

ข้อคิดเห็นของเยาวชนและนายจ้างเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานทำของเยาวชนไทย

เอกสารฉบับนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กับศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ใน การนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความเหมาะสม และขอบเขต การดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการทำงาน (Employability) ของเยาวชนไทย เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวน การหารือและกำหนดนโยบายของไทยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อสนับสนุนการอภิปรายดังกล่าว องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ แห่งศศินทร์ ได้ริเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ เมื่อเดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดการสนทนากลุ่มกับเยาวชนและนายจ้างแนวทางดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าความเป็นหุ้นส่วนและการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คือปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และการมีงานทำสำหรับเยาวชนในประเทศไทยและการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน
14 กรกฎาคม 2021

แหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับเยาวชน 2564

คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือและแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ตั้งแต่ 15–24 ปี หรือบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการรวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งบทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว คู่มือฉบับนี้ยังได้รวบรวมเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหางานออนไลน์ สถานที่รับนักศึกษาฝึกงาน งานอาสาสมัคร แหล่งค้นหาทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทยที่ขาดโอกาส รวมทั้งเว็บไซต์เพื่อการติดตามข่าวทุนการศึกษาอีกด้วย