31 สิงหาคม 2023

เด็ก ครู ชุมชน กับการเรียนรู้ไม่รู้จบ

คุณเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาในหมู่บ้านเล็ก ๆ หรือเปล่า ตอนกลางวันไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน มีลุงป้าน้าอาคอยแบ่งขนมหุงหาอาหารให้กินหลังเล่นเสร็จ ใช้ชีวิตประหนึ่งว่าคนทั้งชุมชนเป็นญาติ เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา สิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นในชุมชนเล็ก ๆ ในจังหวัดนครพนม ที่ชุมชนอุ่มเหม้าและชุมชนโสกแมว พวกเขาใช้คนทั้งชุมชนช่วยกันเลี้ยงเด็กหนึ่งคน…, เด็ก ๆ โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารร่วมกิจกรรมฐานดนตรีเฮฮา, UNICEF Thailand/2023/Apirachkul The children from Baan Sok Maew School participated in drawing white jasmine flowers with I am UNICEF volunteer. Children, teachers, and the community with endless learning., เด็ก ๆ จากโรงเรียนบ้านโสกแมวร่วมวาดภาพดอกจำปาขาวกับอาสายูนิเซฟ, UNICEF Thailand/2023/Apirachkul The children from Um Mao Wittayakhan School joined in drawing pictures of ghost masks. Children, teachers, and the community with endless learning., เด็ก ๆ จากโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารร่วมวาดภาพหน้ากากผีโผน, UNICEF Thailand/2023/Apirachkul Teacher Nice, the volunteer leader, led the children in moving their bodies using plastic canvas games. Children, teachers, and the community with endless learning., ครูไนซ์ผู้นำอาสาพาเด็ก ๆ ขยับร่างกายด้วยการใช้ผ้าใบตารางเก้าช่อง, UNICEF Thailand/2023/Apirachkul Special instructor taught the children to dye fabric using tree bark. Children, teachers, and the community with endless learning., วิทยากรพิเศษสอนเด็ก ๆ ย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้, UNICEF Thailand/2023/Apirachkul The fabric dyeing creation by the children from Baan Sok Maew School. Children, teachers, and the community with endless learning., ผลงานการย้อมผ้าของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านโสกแมว, UNICEF Thailand/2023/Apirachkul Students from Um Mao Wittayakhan School participated in Fun Music activity. The children from Baan Sok Maew School participated in drawing white jasmine flowers with I am UNICEF volunteer. The children from Um Mao Wittayakhan School joined in drawing pictures of ghost masks. Teacher Nice, the volunteer leader, led…