05 กันยายน 2022

รายงานสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)

ทำความรู้จักกับโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS), โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย หรือโปรแกรม MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys programme) คือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีที่มีความน่าเชื่อถือทางสถิติและสามารถใช้เปรียบเทียบในระดับนานาชาติได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านโปรแกรม MICS นี้จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถวางแผนนโยบายได้ดีขึ้น และสามารถติดตามความคืบหน้าของ…, โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) คืออะไร?, วิดีโอ MICS อื่นๆ, MICS5 (2558-2559) MICS4 (2555-2556), รายงานฉบับล่าสุด, แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม