16 กุมภาพันธ์ 2022

อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ เข้ารับการอบรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางช่วงโควิด-19

ในขณะที่การระบาดใหญ่ทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนข้ามชาติเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ยูนิเซฟและยูเอสเอดได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติจำนวน 100 คนในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดปัตตานี…, ติดตามข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ไม่พลาดทุกการอัปเดต สมัครรับข่าวสารทางอีเมลกับเรา