21 กุมภาพันธ์ 2022

รายงานหยุดยั้งอันตรายในประเทศไทย

ประเด็นสำคัญ – ขาดการรายงานเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ในประเทศไทย มีเด็กเพียง 1-3% ที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำรวจ “การถามปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์ เกิดขึ้นตรงโต๊ะรับแจ้งความในสถานีตำรวจ มีคนอยู่บริเวณนั้นประมาณ 10 คน รวมทั้งตำรวจชาย 2 นายและเพื่อนของฉัน 5 คน” –…, เกี่ยวกับ Disrupting Harm , ในต้นปี พ.ศ. 2562 พันธมิตรระดับโลกเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สนับสนุนเงินทุนจำนวน 7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐผ่านทางโครงการความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อดำเนินงาน Disrupting Harm ซึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบองค์รวมและเป็นนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเอื้ออำนวยต่อการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดเพศต่อเด็กอย่างไร…
16 ธันวาคม 2020

อะไรขยับ-อะไรยังรอวันแก้: มองสถานการณ์ ‘เด็ก’ ในไทยตลอด 5 ปี

“ประเทศไทยกำลังกลายเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วพอ ๆ กับญี่ปุ่นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว เว้นแต่ว่าตอนที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมสูงวัยตอนนั้น เขามีรายได้ต่อหัวมากกว่าไทย 5 เท่า” โธมัส ดาวิน อดีตผู้แทนยูนิเซฟประเทศไทยที่เพิ่งหมดวาระหมาด ๆ เมื่อสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบอกประโยคข้างต้นกับ…, โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, โครงการนี้เป็นสิ่งที่ยูนิเซฟร่วมผลักดันกับรัฐบาลมาตลอดหลายปี จนในที่สุด รัฐบาลอนุมัตินโยบายนี้ในปี 2558 “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมาจากแนวคิดว่า เด็กในครอบครัวยากจนจะมีชีวิตที่ยากลำบากกว่าเด็กคนอื่น ๆ รัฐบาลไทยก็เลยตัดสินใจให้เงินอุดหนุนครอบครัวที่มีเด็ก ตอนแรกเริ่มจากจำนวนเงินเพียง 400 บาท/เดือน ให้เด็กทุกคนที่อายุน้อยกว่า 1…, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, อีกหนึ่งความสำเร็จของไทยคือการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “เมื่อ 5 ปีที่ผ่านตอนที่ผมมาถึงประเทศไทยใหม่ ๆ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก  ทุก ๆ ปีวัยรุ่นกว่าแสนคนคลอดบุตรและมักต้องออกจากระบบการศึกษา และเผชิญกับความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิต การกลับไปเรียนต่อก็ยาก แม่วัยรุ่นมักไม่ได้เข้าถึงงานดี ๆ และใช้ชีวิตที่แขวนบนเส้นด้าย จริง ๆ…, เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่และครอบครัวแหว่งกลาง, ผลสำรวจของยูนิเซฟร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด ระบุว่ามีเด็กอายุ 0-17 ปี ถึง 1 ใน 4 คนในประเทศไทย ที่ต้องเติบโตขึ้นโดยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ต้องจากบ้านไปทำงานต่างถิ่น ส่วนใหญ่มักอยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายาย ซึ่งพบมากในภาคอีสาน ปัญหาคือการเติบโตกับผู้เฒ่าผู้แก่ไม่สามารถชดเชยการขาดพ่อและแม่ในภาวะที่เด็กต้องการการเรียนรู้ได้…, ปฏิรูปการศึกษา, โธมัสเผยว่าห้าปีที่ผ่านมาเขาพบว่ารัฐบาลไทยกระตือรือร้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาหลังพบว่าคะแนนการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ต่ำลงในช่วงที่ผ่านมานี้ “นี่เหมือนเป็นสัญญาณให้เราตื่นตัวว่าเราต้องปรับหลักสูตรกันใหม่แล้ว ต้องมีหลักสูตรให้เด็กเรียนได้แตกต่างกว่านี้ ให้เด็กได้มีทักษะการวิเคราะห์…, ปัญหาสุขภาพจิต, เทคโนโลยีนำความรู้และการเรียนการสอนแบบใหม่มาสู่เด็ก แต่ก็นำความทุกข์ร้อนแบบใหม่มาด้วยเช่นเดียวกัน “คนหนุ่มสาวสมัยนี้กำลังก้าวผ่านห้วงเวลาที่ยากลำบาก ไปพร้อมๆ กับการเป็นตัวแทนของความหวังของบ้านเมือง … พวกเขาควรรู้สึกว่ามีพวกเราคอยสนับสนุนอยู่ รู้สึกปลอดภัย เชื่อใจ และพร้อมจะร่วมทางกับพวกเขาในเส้นทางชีวิตในอนาคตต่อไป” “…, ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวและชุมชน, ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด พ.ศ. 2562 พบว่า เด็กเกินครึ่งเคยถูกทำโทษด้วยวิธีรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งความรุนแรงส่งผลเสียมากมายมหาศาลต่อเด็กในระยะยาว “แต่เด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงเหล่านี้กลับหลุดออกจากระบบบริการ  มีเด็กจำนวนน้อยมากที่เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือหรือเข้าถึงการดูแลจากเจ้าหน้าที่ เช่น นักสังคมสงเคราะห์…, แลอนาคต : เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในไทยให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร?, คุณโธมัสมองว่ามันต้องเริ่มจากการกำหนดให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชาติ ซึ่งต้องทำอย่างเป็นระบบและทำอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันทั้งองคาพยพ นอกจากนี้ ยังต้องทำให้แน่ใจว่า นโยบายต่าง ๆ ที่ออกมามีการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและเข้าถึงเด็กทุกคนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเด็กที่กลุ่มเปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม “…