21 กุมภาพันธ์ 2022

รายงานหยุดยั้งอันตรายในประเทศไทย

ประเด็นสำคัญ – ขาดการรายงานเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ในประเทศไทย มีเด็กเพียง 1-3% ที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำรวจ “การถามปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์ เกิดขึ้นตรงโต๊ะรับแจ้งความในสถานีตำรวจ มีคนอยู่บริเวณนั้นประมาณ 10 คน รวมทั้งตำรวจชาย 2 นายและเพื่อนของฉัน 5 คน” –…, เกี่ยวกับ Disrupting Harm , ในต้นปี พ.ศ. 2562 พันธมิตรระดับโลกเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สนับสนุนเงินทุนจำนวน 7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐผ่านทางโครงการความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อดำเนินงาน Disrupting Harm ซึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบองค์รวมและเป็นนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเอื้ออำนวยต่อการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดเพศต่อเด็กอย่างไร…