แสนสิริ

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในไทยที่มุ่งช่วยเหลือแก่เด็กทั่วโลกผ่านกิจกรรมสังคมของแสนสิริที่เรียกว่า Social Change

แสนสิริ ยูนิเซฟ
UNICEF Thailand