พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของลูกน้อย

เรียนรู้เส้นทางชีวิตของเจ้าตัวน้อยในช่วงสองขวบแรก

UNICEF
พัฒนาการของเด็กอายุ 9 เดือน
UNICEF