ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ทำความรู้จักคุณ โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เด็กผู้หญิงกำลังมอบดอกกุหลายให้กับคุณโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF/2018/Gratzer
เด็กผู้หญิงกำลังมอบดอกกุหลายให้กับคุณโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในระหว่างการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่