ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ทำความรู้จักคุณ โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เด็กผู้หญิงกำลังมอบดอกกุหลายให้กับคุณโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย