ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

พบกับคุณ คยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

Kyungsun Kim, the Representative for UNICEF Thailand, at UNICEF-supported early childhood development centre in Pattani Province on April 1, 2021