นิชคุณ หรเวชกุล

เฟรนด์ออฟยูนิเซฟ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556

นิชคุณเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จในแวดวงบันเทิง เป็นศิลปินที่มีคนชื่นชอบและติดตามจากทุกกลุ่มอายุทั้งในและนอกประเทศ ท้งยังเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน และชอบอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม

UNICEF Thailand/2017/Gratzer

ทุกคนเกิดมาเป็นเพื่อนกัน

ยูนิเซฟช่วยเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นิชคุณ หรเวชกุล เฟรนด์ออฟยูนิเซฟ

นิชคุณได้ทำหน้าที่รณรงค์สิทธิเด็กอย่างเต็มที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆในชุมชนและระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในโครงการต่างๆมากมายกับทางยูนิเซฟ และในปี 2558 ได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ ในฐานะ Friend of Unicef ที่สนับสนุนยูนิเซฟในการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก

แม้ปัจจุบันนิชคุณเป็นนักร้องวง 2PM สังกัดเจวายพี และทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นหลัก แต่ก็ยังคงมีเวลาทำงานช่วยผลักดันประเด็นต่างๆเพื่อเด็กกับยูนิเซฟอยู่สม่ำเสมอ

นิชคุณ กับ งานของยูนิเซฟ