ซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

เฟรนด์ออฟยูนิเซฟ พ.ศ. 2560-2561

ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง กำลังยืนถ่ายรูปร่วมกับพวกเด็กๆ กลุ่มใหญ่