คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชน (YPAB)

เพื่อสร้างพื้นที่ในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายให้กับเด็กและเยาวชน

ภาพหมู่ของเยาวชนหญิงและชาย ถ่ายที่หน้าออฟฟิศยูนิเซฟ ประเทศไทย