เหล่าศิลปินนักแสดงชื่อดังร่วมกับยูนิเซฟ ชวนทำความดีรับปีใหม่

มอบกล่องช่วยชีวิต BOX OF LIFE เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสรอดชีวิต

22 November 2019
ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ Box of Life บริจาคกล่องช่วยชีวิตเพื่อช่วยเด็กทุกคน
UNICEF Thailand

กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2562 - องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับเหล่าศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ชวนคนไทยทำความดีรับปีใหม่ ด้วยการมอบ “กล่องช่วยชีวิต หรือ Box of Life  ซึ่งบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการรอดชีวิตของเด็ก ๆ  ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคหัด อาหารบำบัดฉุกเฉิน เม็ดทำน้ำสะอาด และผ้าห่ม เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสรอดชีวิตจากโรคร้าย ภัยพิบัติ และความทุกข์ยาก โดยในปีนี้มีเหล่าคนดังมากมายมาร่วมเป็นผู้ให้ นำโดย นิชคุณ หรเวชกุล เบลล่า ราณี แคมเปน และเจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

คลิปวิดีโอ http://bit.ly/33adMVg

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยูนิเซฟนับเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กให้รอดชีวิตได้มากที่สุดในโลก โดยในปี 2561 ยูนิเซฟได้ช่วยให้

  • เด็กกว่า 2.6 ล้านคน ทั่วโลก ได้รับการบำบัดจากภาวะขาดสารอาหารรุนแรง
  • เด็กกว่า 4.7 ล้านคน ทั่วโลก ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
  • ประชากรกว่า 35.3 ล้านคน ทั่วโลก ได้รับบริการด้านสุขอนามัยรวมถึงน้ำสะอาด

ถึงแม้ว่าการทำงานของยูนิเซฟในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะมีส่วนช่วยให้เด็กหลายล้านคนรอดชีวิต แต่ใน ปีที่ผ่านมายังคงมีเด็กอีกกว่า 6 ล้านคน ที่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้ เช่น การขาดแคลนน้ำสะอาด ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง โรคหัด และความหนาวเย็น

ทั้งนี้ แต่ละกล่องช่วยชีวิตจะบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด อาหารบำบัดฉุกเฉิน เม็ดทำน้ำสะอาด และผ้าห่ม มูลค่ากล่องละ 999 บาท โดยโครงการฯ มีเป้าหมายที่จะส่งมอบกล่องช่วยชีวิตให้ได้ 2,500 กล่อง ให้ถึงมือเด็ก ๆ ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้  

****** ปีใหม่นี้ มาร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาค Box of Life ที่คุณสามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ นับล้านให้มีโอกาสรอดชีวิต...ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคมนี้ การบริจาคกล่องช่วยชีวิต 2 กล่อง ผู้บริจาคจะได้รับกระเป๋าผ้าแทนคำขอบคุณฟรี 1 ใบ นอกจากนี้ ใบเสร็จจากโครงการกล่องช่วยชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย *****

ดูรายละเอียดการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ www.unicef.or.th/boxoflife

เกี่ยวกับยูนิเซฟ:

องค์การยูนิเซฟ ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ปัจจุบันยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนให้แก่เด็กรายใหญ่ที่สุดของโลก และกำลังปฏิบัติงานในกว่า 190 ประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ โภชนาการ การศึกษา ระบบน้ำและสุขาภิบาล การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง การถูกทำร้ายและการถูกแสวงหาประโยชน์ และเอชไอวี/เอดส์ เงินทุนทั้งหมดของยูนิเซฟได้มาจากการบริจาคจากบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ และรัฐบาล

Media Contacts

Nattha Keenapan
Communication Officer
UNICEF Thailand Country Office
Tel: 086-616-7555

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook