Приказни од животот

Приказни од животот

Ран детски развој

Сите деца во училиште

Бегалци и мигранти

Правда за децата

Зајакнување на меѓуетничкиот дијалог

Здравје за малите деца

 

Приказни од животот

Ран детски развој

Видеа и приказни за значењето на раниот детски развој и раното учење.

Сите деца на училиште

Вести и приказни на образовни теми,со фокус на инклузивни образовни практики. 

Бегалци и мигранти

Приказни, фото есеи, блогови и мултимедијални производи за кризата со бегалци и мигранти.

Правда за децата

Приказни и видеа за пристапот до правда и правна заштита за децата во земјата, со посебен акцент на децата во ризик. 

Зајакнување на меѓуетничкиот дијалог

Сите приказни за подобро разбирање, почит и комуникација меѓу деца од различни етнички групи.

Здравје за малите деца

Приказни фокусирани на напорите за обезбедување соодветно здравство и пристап до здравствени услуги за сите деца. 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children