Партнери

Национални партнери

Меѓународни партнери

Невладини организации

 

Национални партнери

УНИЦЕФ и Владата се клучни партнери во остварувањето на правата на децата во земјата. Канцеларијата на УНИЦЕФ во земјата соработува со следните партнери:

 

 
Search:

 Email this article

unite for children