Кампањи

Кампањи

Патот е краток до детски додаток

Фер родител, фер дете - Позитивно родителство за среќни и успешни деца

Квалитетно образование - за раст, резултати и подобра иднина

#ДецатаПреземаат

Биди фер - за детство без пречки

Првите моменти се важни - кампања за ран детски развој

Кампањата на УНИЦЕФ #ЗаПравиченСвет

Почит за различностите и мултикултурализам во програмите за ран детски развој

Детските права не се паднати од Марс

На секое дете му треба семејство

 

Фер родител, фер дете - Позитивно родителство за среќни и успешни деца

За повеќето луѓе, да се стане родител е највозбудливиот период од животот. Но тој период е исполнет со предизвици, а доброто родителство не е секогаш инстинктивно. Всушност, во родителството се појавуваат потешкотии, особено во моментите кога се обидуваме да воспоставиме рамнотежа помеѓу побарувањата во домот, на работа или во заедницата.

Понекогаш стресот може да предизвика да примениме приоди што можат да бидат штетни за развојот на нашето дете. Дознајте повеќе за тоа како да го користите пристапот на Позитивно родителство и да го поттикнете развојот на вашето дете во среќна, самоуверена и оформена личност.

www.ferroditelferdete.org.mk

Брошура
Македонски Албански

Прирачник за позитивно родителство
Македонски Албански

Програма за позитивно родителство
Македонски Албански

Сликовница - Роденден
Македонски Албански

Сликовница - Семеен ручек
Македонски Албански

Сликовница - Спортски дресови
Македонски Албански

Сликовница - Стипендија
Македонски Албански

Сликовница - Вечерна забава
Македонски Албански

 

 
Search:

 Email this article

unite for children