Кампањи

Кампањи

Патот е краток до детски додаток

Фер родител, фер дете - Позитивно родителство за среќни и успешни деца

Квалитетно образование - за раст, резултати и подобра иднина

#ДецатаПреземаат

Биди фер - за детство без пречки

Првите моменти се важни - кампања за ран детски развој

Кампањата на УНИЦЕФ #ЗаПравиченСвет

Почит за различностите и мултикултурализам во програмите за ран детски развој

Детските права не се паднати од Марс

На секое дете му треба семејство

 

Детските права не се паднати од Марс

По Ги, Плуфко, КоННКа, Цип и ТиЈа се пет пријатели - вонземјани што се дојдени на Земјата да научат повеќе за детските права и да го имплементираат тоа знаење на нивните планети. Придружете се на нивната авантура преку веб играта "Детските права не се паднати од Марс

Верѕија од Конвенцијата за човекови права приспосебена ѕа деца е достапна на следните седум различни јазици: Македонски, Албански, Ромски, Влашки, Турски, Српски и Бошњачки.

Други материјали достапни за симнување може да најдете на следните линкови:

- Карти со човекови права - Македонски - Албански

- Bookmarks and badges

- Водич за учители/наставници - како да се користи играта во образовни услови  - Македонски - Албански

 

 
Search:

 Email this article

unite for children