Кампањи

Кампањи

Кампањата на УНИЦЕФ #ЗаПравиченСвет

Почит за различностите и мултикултурализам во програмите за ран детски развој

Детските права не се паднати од Марс

 

Детските права не се паднати од Марс

По Ги, Плуфко, КоННКа, Цип и ТиЈа се пет пријатели - вонземјани што се дојдени на Земјата да научат повеќе за детските права и да го имплементираат тоа знаење на нивните планети. Придружете се на нивната авантура преку веб играта "Детските права не се паднати од Марс

Верѕија од Конвенцијата за човекови права приспосебена ѕа деца е достапна на следните седум различни јазици: Македонски, Албански, Ромски, Влашки, Турски, Српски и Бошњачки.

Други материјали достапни за симнување може да најдете на следните линкови:

- Карти со човекови права - Македонски - Албански

- Bookmarks and badges

- Водич за учители/наставници - како да се користи играта во образовни услови  - Македонски - Албански

 

 
Search:

 Email this article

unite for children