Social Links

Вакцините даваат резултати

0Имунизацијата претставува едно од најзначајните и најисплатливите достигнувања на јавното здравство во денешно време. Вакцините даваат резултати и тие се безбедни. Всушност, тие се повеќе од безбедни — со нив може да се спаси живот!

Бројот на деца-бегалци и мигранти кои патуваат сами зголемен петпати

0Бројот на деца-бегалци и мигранти кои патуваат сами во светот достигна рекордно високо ниво, пораснувајќи речиси петпати од 2010 година наваму, наведе денеска УНИЦЕФ во новиот извештај. 

Дополнителни ресурси

Публикации

Извештај и мултимедија

unite for children
Search: