Ujana Salama

Cash Plus Model on Youth Well-Being and Safe, Healthy Transitions

UNICEF Tanzania
26 February 2021

“Ujana Salama” (‘Safe Youth’ in Swahili) is a cash plus programme targeting adolescents in households receiving the United Republic of Tanzania’s Productive Social Safety Net (PSSN). Implemented by the Tanzania Social Action Fund (TASAF), with technical assistance of the Tanzania Commission for AIDS (TACAIDS) and UNICEF Innocenti, the ‘plus’ component includes in-person training, mentoring, grants and health services. 

"Ujana Salama" ni mpango wa kuongeza pesa kwa vijana katika kaya zinazopokea fedha kutoka kwa TASAF. Kwa kushirikiana na @UNICEFInnocenti, @TASAFIII na @TACAIDS, tumechapisha utafiti wetu wa hivi karibuni juu ya mfumo wa #CashPlus, mfumo mahsusi wa mabadiliko salama kwa mtu mzima mwenye afya na mzalishaji. Shukrani kwa wafadhili wetu Oak Fund na Irish Aid Tanzania. https://www.unicef-irc.org/publications/1187-a-cash-plus-model-for-safe-transitions-to-a-healthy-and-productive-adulthood-round-3-report.html

Posted by UNICEF TANZANIA on Thursday, February 25, 2021

Thank you to the support from Oak Foundation and Irish Aid Tanzania, for their commitment in ensuring adolescents in Tanzania have safe transitions to a healthy and productive adulthood.