Za 1000 porodica sa ivice

Nacionalna kampanja solidarnosti, pokrenuta od strane UNICEF-a u Srbiji, kako bi se prikupio novac koji je ugroženim porodicama, a naročito njihovoj deci, neophodan da prebrode zimu i izazove koje ona nosi.