Ujedinjeni u zaustavljanju korona virusa: donatori i partneri

Zahvaljujući partnerima iz privatnog sektora i pojedincima, podržavamo zdravstveni sistem u borbi protiv korona virusa.

supply
UNICEF