11 Januar 2022

Zdrav početak života

UNICEF se zalaže za snažne politike za odojčad i malu decu kako bi se obezbedili kvalitet i kontinuitet kritičnih usluga brige o majkama, novorođenčadi i deci, od začeća i tokom prvih šest godina života.   Podsticajna nega, koja podrazumeva brigu o dobrom zdravlju, odgovarajućoj ishrani, bezbednosti i sigurnosti, negu koja odgovara na potrebe i…, Ciljevi programske oblasti, Cilj UNICEF-a je da obezbedi da deca, od začeća do 6. godine života, posebno najmarginalizovanija deca i deca kojoj je potrebna humanitarna pomoć, kao i njihovi roditelji/porodice, imaju koristi od intervencija u oblasti zdravlja, ishrane, uključujući dojenje i drugih intervencija sa visokim uticajem koje podržavaju podsticajnu negu u ranom…, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Do 2025. godine biće uspostavljene nacionalne politike, podaci na nacionalnom nivou te institucionalni i stručni kapaciteti za pružanje kvalitetnih, fiskalno održivih usluga perinatalne zaštite i imunizacije zasnovanih na podacima i usmerenih ka pravičnosti, svim majkama, novorođenčadi i deci mlađeg uzrasta.   Naš cilj do 2025. godine:  da 95%…, Izazov, Da bi se odgovorilo na hitne potrebe male dece i njihovih porodica i na pritisak koji pandemija kovida-19 vrši na sistem zdravstvene zaštite, potrebne su ubrzane intervencije u svim zajednicama radi unapređenja ukupne efikasnosti zdravstvenih usluga tako da nijedno dete ne bude izostavljeno.   Podaci prikupljeni pre pandemije kovida-19 pokazuju…, Rešenje, UNICEF jača nacionalne politike, podatke na nacionalnom nivou te institucionalne i stručne kapacitete za pružanje kvalitetnih, fiskalno održivih usluga perinatalne zaštite i imunizacije zasnovanih na podacima i usmerenih ka pravičnosti, svim majkama, novorođenčadi i deci mlađeg uzrasta.  U bliskoj saradnji sa Ministarstvom zdravlja trenutno se…