23 Decembar 2021

Učešće i angažovanje

Učešće mladih znači da su mladi uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Građansko angažovanje je važno za razvoj građanskih vrednosti, društveno poverenje i jačanje demokratskih vrednosti. UNICEF će ulagati u stvaranje veće potrebe za učešćem mladih, uključujući i najugroženije grupe kao što su devojčice, Romi i mladi sa smetnjama u…, Ciljevi programske oblasti, Mi želimo da mladima pružimo platforme za učešće i da  povećamo kapacitete kako bi se njihov glas jače čuo i kako bi se oni povezali, angažovali i osnažili da aktivno učestvuju u svojim zajednicama i društvu. Naši ciljevi su da:  Povećamo učešće mladih kroz prikupljanje dokaza, razvoj standarda za učešće mladih i izgradnju kapaciteta stručnjaka i…, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Shvatajući važnost aktivnosti podizanja svesti, UNICEF želi da poveća broj mladih koji bi postali građanski angažovani, izgradili svoje vrednosti i veštine učestvovanja i preuzeli aktivnu ulogu u svojim zajednicama.   Naši ciljevi do kraja 2025. godine:  Da se platformom U-Report obuhvati 20.000 ljudi i da oni tamo mogu da podele svoje stavove sa…, Izazov, Građansko angažovanje je važno za razvoj građanskih vrednosti i društvenog poverenja i ključni je prioritet za podršku mladima da odrede sopstvenu agendu, promovišu je u svojim zajednicama i izgrade poverenje u svoju sposobnost da utiču na društvo.  Učešće mladih u Srbiji je na niskom nivou. Prema  Istraživanju položaja i potreba mladih u Srbiji…, Rešenje, Prioritet UNICEF-a je uspostavljanje platformi koje istovremeno omogućavaju učešće na internetu i smatraju se inicijativama na nivou cele države za mogućnosti angažovanja i volontiranja uživo. Zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta i drugim partnerima radimo na podršci angažovanju mladih i građanskom aktivizmu.  Takođe, zalažemo se da dođe do …
23 Decembar 2021

Razvoj veština

U globalizovanom svetu, netehničke veštine postaju izuzetno važne za uspešno zapošljavanje mladih, a radi se o veštinama poput sposobnosti učenja i prilagođavanja, efikasnog slušanja i komunikacije, kreativnog razmišljanja, rešavanja problema, timskog rada, efikasnog vođenja i praćenja nadzora. Te veštine su važne i za poslodavce radi efikasnijeg…, Ciljevi programske oblasti, UNICEF i njegovi partneri rade na tome da svim adolescentima i svim mladima u Srbiji, uključujući one najugroženije i najmarginalizovanije, pruže prilike da razviju i primene svoje veštine za uspešan prelazak u sferu rada. Ovo su naši ciljevi:  Pružiti mladima prilike za učenje, lično osnaživanje, sticanje vrednosti aktivnog građanskog učešća, …, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Naš cilj je da se postaramo da svi dečaci, devojčice i mladi u Srbiji, naročito oni najugroženiji i najmarginalizovaniji, dobiju pristup kvalitetnom neformalnom obrazovanju i prilikama za sticanje veština te da im se omogući da svoje veštine i kompetencije primene kako bi učestvovali, davali doprinos i ostvarivali svoja prava.  Naš cilj do 2025.…, Izazov, Srbija ima jednu od najviših stopa emigracije mladih na Balkanu i nalazi se na 137. mestu od 138 zemalja u Globalnom indeksu konkurentnosti za 2016. godinu po kapacitetu da zadrži talente. To ima značajan negativan uticaj na srpsku privredu, jer procenjeni godišnji trošak odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz Srbije u inostranstvo iznosi do 1,2…, Rešenje, UNICEF u partnerstvu sa Vladom, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim akterima želi da reši problem neusklađenosti veština. Mladi treba da dobiju praktične veštine neophodne za 21. vek, kao što su IT veštine i netehničke veštine poput komunikacije, timskog rada, fleksibilnosti i prilagodljivosti. Pored toga, treba se…