22 Decembar 2021

Kvalitetno i inkluzivno osnovno i srednje obrazovanje

Uvod, Velike zakonodavne reforme u Srbiji iz 2009. godine doprinele su promeni paradigme ka kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju koje se zasniva na negovanju individualizovanog pristupa svakom detetu, uz uklanjanje barijera koje utiču na učenje kod dece i prelazak sa medicinskog modela na društveni model invaliditeta. Iako je ostvaren napredak, tokom…, Ciljevi programske oblasti, Cilj UNICEF-a je da budu poštovana prava dečaka i devojčica na kvalitetno inkluzivno obrazovanje, posebno onih koji žive u siromaštvu ili su isključeni. U ovu svrhu nastaviće se sa podrškom osnovnim i srednjim školama te jačanjem inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika kako bi se omogućilo kvalitetno i inkluzivno obrazovanje…, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Do 2025. godine sva deca uče i razvijaju svoje kompetencije kroz kvalitetno inkluzivno obrazovanje koje doprinosi njihovom blagostanju i podstiče njihovo aktivno učešće u zajednici. UNICEF će raditi na tome da do 2025. godine nastavnici steknu potrebne veštine i praksu za primenu savremenih pedagoških pristupa kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i…, Izazov, Iako je ostvaren napredak u pogledu uključivanja ugrožene dece u obrazovanje, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca romske nacionalne pripadnosti, deca niskog socio-ekonomskog statusa i deca koja žive u ruralnim ili udaljenim područjima još uvek se teže uključuju u redovno kvalitetno obrazovanje u odnosu na drugu decu. Situacija se…, Rešenje, UNICEF i njegovi partneri će podržati MPNTR i druge relevantne obrazovne institucije u sledećim oblastima:  Jačanje institucionalnih kapaciteta za razvoj politika, finansiranje, upravljanje, koordinaciju i praćenje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.  Jačanje kapaciteta nastavnika za primenu savremenih pedagoških praksi.  Reforma sistema stručnog…, Tromesečni newsletter o projektu, newsletter januar-mart 2023 Tromesečni newsletteer projekta "Učimo svi zajedno" za period januar-mart 2023. newsletter april-jun 2023 Tromesečni newsletteer projekta "Učimo svi zajedno" za period april-jun 2023.
21 Decembar 2021

Kvalitetno i inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Pravo na obrazovanje počinje sa pravom svakog deteta na pristup kvalitetnom i inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju.   Stopa obuhvata predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u Srbiji raste za sve starosne grupe, ali je i dalje ispod ciljeva EU za 2030. godinu, a situacija se dodatno pogoršala tokom pandemije kovida-19. Obuhvat dece…, Ciljevi programske oblasti, Early education UNICEF Srbija / 2021 / Pančić Radićemo na jačanju sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja, nadovezujući se na dosadašnje rezultate ostvarene u saradnji sa MPNTR i drugim partnerima. Uz pravičnost kao sveobuhvatni cilj, kvalitet i pristup predškolskim ustanovama će se unaprediti daljim razvojem kapaciteta MPNTR, drugih…, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Indikativni rezultat iz Programskog dokumenta je da se do 2025. godine poboljšaju kvalitet i dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz ojačane institucionalne kapacitete, upravljanje (između ostalog i preko javno-privatnih partnerstava) i međuresornu koordinaciju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou te da se kompetencije…, Izazov, Kada je reč o upisu dece uzrasta od 3 do 5,5 godina, postoje nejednakosti između urbanih i neurbanih područja i između dece različitog socio-ekonomskog statusa. Podaci pokazuju da obuhvat dece romske nacionalnosti koja žive u neformalnim naseljima iznosi 7%, dece iz najsiromašnijih porodica 11%, a dece koja žive u ruralnim područjima 25%. Kada je…, Rešenje, Donošenje nove programske koncepcije predstavljalo je početnu tačku za reformu predškolskog vaspitanja usmerenu ka proširenju dostupnosti i unapređivanju kvaliteta i pravičnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi se omogućilo da „svako dete uči“.  Da bi podržao razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja na decentralizovanim nivoima,…
03 Avgust 2021

Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam

Beograd - Kada devetogodišnjeg Andreja Anđelkovića pitate šta najviše voli, bez oklevanja reći će – fudbal. Odmah potom nabrojaće sve igrače svog omiljenog tima.   „Volim fudbal, zato što igrači daju gol” , objašnjava Andrej i visoko podiže ruke, kao golgeter. Andrej često sa mamom i tatom igra fudbal. Razume se, mama i tata su golmani, on daje…, „Ljuljaška mi je omiljena i tobogan” , kaže Andrej. Ali u parkiću, nije mogao da se igra bez pomoći mame ili tate. , „Andrej ima poteškoće sa hodom, jer je dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Sa njegovih deset meseci su primetili da ne može da hoda, kad smo bili u (Institutu za) majku i dete. Tamo smo bili od njegovog trinaestog dana i onda je krenula svaka boljka, te njegove dijagnoze: epilepsija, cerebralna paraliza, infektivni citomegalo virus. Daće…, Na krilima dečjih ideja, u saradnji sa UNICEF-om, projektovano je i izgrađeno igralište na kojem sva deca mogu ravnopravno da koriste sve sprave i uživaju u zajedničkoj igri. , Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam Igralište je izgrađeno na lepom mestu, među drvećem. Betonski ravan teren omogućava lako kretanje svima, i u kolicima, u kojima deca mogu da se vrte i na vrtešci. Ispod svake sprave je mekša tartan podloga. Tu su i bezbedne niske njihalice sa oprugama, tobogan, kao i deci omiljeni veliki muzički…, „Igralište je fenomenalno i konačno je dostupno i deci sa smetnjama u razvoju, jer najveća je frustracija deci sa smetnjama u razvoju, kad ne mogu da se igraju sa svojim vršnjacima. Ovde je sve pristupačno i dostupno i lako mogu da se igraju i da manje osete razlike“ , prenosi svoje utiske Pavlova mama i dodaje da Pavla zajednička igra sa…, Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam „Ljuljaška mu je omiljena sprava i nekako je najbezbednija u odnosu na one obične, gde morate da drhtite pored. Ovde je i gnezdo u pitanju i dole je podloga fenomenalna i ako dete padne, dole je meka podloga i gnezdo je nisko postavljeno, baš su na sve mislili kad su pravili park.“  Andrejevi …, „Mogu lepo da sednem i da gledam kako se sam igra, ne treba mu pomoć. Mnogo je zanimljivo, jer on voli muziku, voli sa tim instrumentima da se igra“ , objašnjava mama Maja Anđelković, dok Andrej i Pavle, zajedno sa svojim vršnjacima Markom i Milošem Bogdanovićem sviraju bubnjeve, pokazujući da uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam.  , Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam „Ima više spravica i nigde nisam video ovakve dobre spravice na drugim igralištima, kao što je metalofon. Zanimljivo mi je da u parkiću mogu da sviram“ , kaže Miloš Bogdanović, dok je njegovom, dve godine starijem, bratu Marku najzanimljivija bila vrteška:  „Ovo kao vrteška, koja se odguruje nogom,…, „Igralište mojih snova“ na Adi, pored onog u Ćićevcu, za sada je jedno od dva inkluzivna igrališta u Srbiji, koja su izgrađena onako kako su ih deca zamišljala i tako da im omogućava bezbednu igru, dostupnu svakom detetu. , Projekat UNICEF-a, ostvaren je uz finansijsku podršku NCR fondacije i Košarkaškog saveza Srbije, a u saradnji sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom grada Beograda SSOSIB, Gradom Beogradom i Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Ova igrališta bi trebalo da postanu model izgradnje inkluzivnih igrališta u manjim i većim sredinama u Srbiji.