21 Decembar 2021

Kvalitetno i inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Pravo na obrazovanje počinje sa pravom svakog deteta na pristup kvalitetnom i inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju.   Stopa obuhvata predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u Srbiji raste za sve starosne grupe, ali je i dalje ispod ciljeva EU za 2030. godinu, a situacija se dodatno pogoršala tokom pandemije kovida-19. Obuhvat dece…, Ciljevi programske oblasti, Early education UNICEF Srbija / 2021 / Pančić Radićemo na jačanju sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja, nadovezujući se na dosadašnje rezultate ostvarene u saradnji sa MPNTR i drugim partnerima. Uz pravičnost kao sveobuhvatni cilj, kvalitet i pristup predškolskim ustanovama će se unaprediti daljim razvojem kapaciteta MPNTR, drugih…, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Indikativni rezultat iz Programskog dokumenta je da se do 2025. godine poboljšaju kvalitet i dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz ojačane institucionalne kapacitete, upravljanje (između ostalog i preko javno-privatnih partnerstava) i međuresornu koordinaciju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou te da se kompetencije…, Izazov, Kada je reč o upisu dece uzrasta od 3 do 5,5 godina, postoje nejednakosti između urbanih i neurbanih područja i između dece različitog socio-ekonomskog statusa. Podaci pokazuju da obuhvat dece romske nacionalnosti koja žive u neformalnim naseljima iznosi 7%, dece iz najsiromašnijih porodica 11%, a dece koja žive u ruralnim područjima 25%. Kada je…, Rešenje, Donošenje nove programske koncepcije predstavljalo je početnu tačku za reformu predškolskog vaspitanja usmerenu ka proširenju dostupnosti i unapređivanju kvaliteta i pravičnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi se omogućilo da „svako dete uči“.  Da bi podržao razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja na decentralizovanim nivoima,…