16 Novembar 2022

Mladi protiv klimatskih promena: Uključivanje mladih u donošenje odluka

Kontekst, Program saradnje UNICEF-a sa Srbijom od 2021. do 2025. godine, koji je usklađen sa nacionalnim razvojnim prioritetima i Okvirom saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj, posebno skreće pažnju na adolescente i mlade. Moraju se preduzeti koraci kako bi se osiguralo da svi adolescenti i adolescentkinje u Srbiji, naročito oni najugroženiji i…, Zašto klimatske promene?, Klimatske promene i degradacija životne sredine predstavljaju kontekstualni problem koji preti ekosistemima zemalja i blagostanju stanovništva. Takođe su i pitanje pravičnosti; ne manifestuju se na isti način u svakom regionu niti na isti način utiču na svakog pojedinca. Mladi su među najpogođenijim grupama stanovništva [1] . UNICEF u Srbiji je…, Šta mladi misle o ovom problemu?, Mladi su češće uključeni u procese donošenja odluka ako su svesni problema i uloge koju mogu igrati u njegovom rešavanju. Kako bi podržao mlade u Srbiji da preduzimaju klimatske aktivnosti kroz smisleno učešće u nacionalnim dijalozima i procesima kao prilikama za uticanje na procese donošenja odluka, kao što je učešće na nacionalnom sastanku pred…, Mehanizmi podrške, Konsultacije i nalazi iz U-Report ankete jasno pokazuju da postoji potreba da se mladi hitno uključe u procese donošenja odluka na lokalnom i međunarodnom nivou, da se podigne njihova svest i izgrade jaki argumenti za njihovo učešće u zelenoj agendi Srbije, kako je predviđeno u Strategiji UN za mlade   Kako bi rešio problem u korenu, UNICEF je…, Mreže mladih se hvataju u koštac, Prema Agendi UN za mlade, mladima se mora dati odgovornost da predvode inicijative i povezuju se sa donosiocima odluka. UNICEF gradi mreže mladih aktivista i neprofitnih organizacija za životnu sredinu kako bi došao do različitih aktera. Njegova ključna Mreža mladih za kvalitet vazduha, osnovana ranije tokom 2022. godine, predstavlja udruženje…, Mladi kao obavezni akteri u konsultacijama, Na marginama razvoja Deklaracije, mladi su postali moćni akteri u oblikovanju Vladinog pristupa reviziji javnih politika. UNICEF je osigurao učešće preko 75 mladih na Nacionalnim konsultacijama za Stokholm+50 u Palati Srbije i Nacionalnim konsultacijama Stokholm za mlade u aprilu i maju 2022. godine. Doprinosi mladih aktivista su integrisani u…, Obrazovanje i izgradnja veština svih mladih u Srbiji, Kako pokazuju nalazi iz pomenute U-Report ankete, mladi nisu dovoljno osposobljeni da se zaštite od efekata klimatskih promena niti da daju svoj doprinos smanjenju tih efekata. Srbiji nedostaju materijali prilagođeni mladima i neformalne aktivnosti kroz koje bi mladi na nacionalnom nivou stekli solidno razumevanje zelene agende. UNICEF ovaj…, Društvene mreže su pravi put, Kako bi došao do velikog broja mladih, UNICEF će snimiti obrazovne video klipove o efektima zagađenja vazduha, načinu merenja i tumačenja podataka, o tome kako da se zaštite i drugim relevantnim temama. Kako bi ti video snimci bili prilagođeni mladima, njihovom uzrastu i uzimali u obzir potrebe ciljne grupe, UNICEF i producentska kuća su osnovali…, Zaključci, I globalni i lokalni nalazi pokazuju da klimatske promene utiču na svaku mladu osobu, dok sami mladi navode da premalo znaju o nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu i propisima o tom pitanju i tome kako mogu doprineti boljim uslovima života. UNICEF u Srbiji je postavio mlade u središte agende klimatskih promena i osnažio ih da preuzmu vodeću…