09 Januar 2022

Odgovor na izbegličku i migrantsku krizu

Od 2015. godine kroz Srbiju je prošlo više od 1,5 miliona izbeglica i migranata, od kojih su između 8 i 28% činile žene i devojčice, a između jedne četvrtine i trećine deca (od toga 10–50% deca bez pratnje i deca razdvojena od roditelja ili staratelja).   Uprkos tome što je Balkanska ruta faktički zatvorena početkom 2016. godine, izbeglice i…, Ciljevi programske oblasti, UNICEF radi u partnerstvu sa Vladom i civilnim društvom kako bi obezbedio da sve žene, devojčice i dečaci izbeglice i migranti u Srbiji, a posebno najugroženije grupe poput dece bez pratnje i dece razdvojene od roditelja ili staratelja, adolescenata u pokretu te žena i devojčica u riziku od rodno zasnovanog nasilja, mogu pravovremeno, na pravičan…, Ciljevi iz Plana odgovora na izbegličku i migrantsku krizu, Migrant crisis UNICEF Srbija / 2021 / Jovanović Radi pružanja podrške za prevenciju i ublažavanje uticaja kovida-19, UNICEF planira da tokom 2021. godine:   Pruži kvalitetnu podršku dečijoj zaštiti za 1.100 dece,   Obezbedi usluge prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje za 1.500 žena, devojčica i dečaka,  Omogući da 500 dece ima koristi…, Izazov, Na putu ka očekivanim zemljama odredišta, žene i deca u pokretu su često fizički iscrpljeni, psihološki traumatizovani i potrebna im je medicinska pomoć i zaštita. U Srbiji su deca i žene izbeglice i migranti smešteni u kolektivnim centrima koji zadovoljavaju osnovne potrebe; međutim, dodatni pristup zdravstvu, obrazovanju i drugim uslugama može…, Rešenje, U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, UNICEF radi na jačanju sistema dečije zaštite kroz podršku sektorskoj koordinaciji, pružanje tehničke pomoći i unapređenje kompetencija svih pružalaca usluga za kvalitetnu i blagovremenu negu dece.  Kroz…