29 oktobar 2019

Znanje, stavovi i prakse u vezi sa imunizacijom - pregled istraživanja

Ako je većina populacije u zajednici vakcinisana protiv neke bolesti, celokupna zajednica će biti zaštićena, pa i oni koji nisu primili vakcinu. Uprkos dokazanoj korisnosti imunizacije, bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom i dalje predstavljaju pretnju širom sveta. Skoro jedno od pet odojčadi u svetu, tačnije 19,5 miliona dece, ne prima ni…, Iskustva sa sistemom javnog zdravlja vezana za vakcine, Oklevajući roditelji češće od pristalica izveštavaju da su imali negativna iskustva u komunikaciji sa pedijatrom. Kao glavne razloge navode da: im pedijatar nije odgovorio na pitanja ih pedijatar nije obavestio o neželjenim reakcijama ni postupcima za njihovu sanaciju vakcina nije bilo ili da su dugo čekali na njih je dete imalo neželjene reakcije…, Informisanost opšte populacije o  vakcinaciji, Znanje o imunizaciji Deo populacije koji je tačno odgovorio Da li znate kako vakcine štite od bolesti?  32% Koje grupe dece NE bi trebalo vakcinisati? 15% Da li znate od kojih bolesti štiti BCG vakcina?  59% Da li znate od kojih bolesti štiti MMR vakcina?  24% Da li znate od kojih bolesti štiti DiTePer vakcina?  16% Da li znate kada je najbolje…, Mišljenje zdravstvenih radnika i ključnih informanata , Većina ispitanih zdravstvenih radnika i ključnih informanata smatra da su glavni problemi u vezi sa vakcinacijom sledeći: Nepostojanje posebnog pravilnika o imunizaciji Nepostojanje kompenzacionog fonda za decu koja su doživela ozbiljne neželjene efekte vakcinacije Negativan uticaj medija, naročito elektronskih, jer prenose lažne i neproverene…, Preporuke , Neophodno je informisati javnost o vakcino-preventabilnim bolestima i njihovim posledicama, kao i značaju vakcinisanja na vreme. Pedijatri treba da ohrabre roditelje da postave pitanja, da iskažu saosećanje sa njihovom brigom, da tačno komuniciraju obuhvat vakcinacijom, kao i rizike od vakcina. Brošure koje treba da budu na raspolaganju…, Antivakcinalni pokret, Globalnu antivakcinalnu krizu izazvala je publikacija Endrua Vejkfilda i saradnika objavljena 1998. godine u časopisu Lancet, koja je identifikovala MMR vakcinu kao jednog od izazivača autizma (Wakefield et al., 1998, povučeno). Iako se naučnici slažu da je ova studija metodološki pogrešna, da su autori imali sukob interesa i da postoje dokazi iz…