03 Avgust 2021

Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam

Beograd - Kada devetogodišnjeg Andreja Anđelkovića pitate šta najviše voli, bez oklevanja reći će – fudbal. Odmah potom nabrojaće sve igrače svog omiljenog tima.   „Volim fudbal, zato što igrači daju gol” , objašnjava Andrej i visoko podiže ruke, kao golgeter. Andrej često sa mamom i tatom igra fudbal. Razume se, mama i tata su golmani, on daje…, „Ljuljaška mi je omiljena i tobogan” , kaže Andrej. Ali u parkiću, nije mogao da se igra bez pomoći mame ili tate. , „Andrej ima poteškoće sa hodom, jer je dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Sa njegovih deset meseci su primetili da ne može da hoda, kad smo bili u (Institutu za) majku i dete. Tamo smo bili od njegovog trinaestog dana i onda je krenula svaka boljka, te njegove dijagnoze: epilepsija, cerebralna paraliza, infektivni citomegalo virus. Daće…, Na krilima dečjih ideja, u saradnji sa UNICEF-om, projektovano je i izgrađeno igralište na kojem sva deca mogu ravnopravno da koriste sve sprave i uživaju u zajedničkoj igri. , Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam Igralište je izgrađeno na lepom mestu, među drvećem. Betonski ravan teren omogućava lako kretanje svima, i u kolicima, u kojima deca mogu da se vrte i na vrtešci. Ispod svake sprave je mekša tartan podloga. Tu su i bezbedne niske njihalice sa oprugama, tobogan, kao i deci omiljeni veliki muzički…, „Igralište je fenomenalno i konačno je dostupno i deci sa smetnjama u razvoju, jer najveća je frustracija deci sa smetnjama u razvoju, kad ne mogu da se igraju sa svojim vršnjacima. Ovde je sve pristupačno i dostupno i lako mogu da se igraju i da manje osete razlike“ , prenosi svoje utiske Pavlova mama i dodaje da Pavla zajednička igra sa…, Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam „Ljuljaška mu je omiljena sprava i nekako je najbezbednija u odnosu na one obične, gde morate da drhtite pored. Ovde je i gnezdo u pitanju i dole je podloga fenomenalna i ako dete padne, dole je meka podloga i gnezdo je nisko postavljeno, baš su na sve mislili kad su pravili park.“  Andrejevi …, „Mogu lepo da sednem i da gledam kako se sam igra, ne treba mu pomoć. Mnogo je zanimljivo, jer on voli muziku, voli sa tim instrumentima da se igra“ , objašnjava mama Maja Anđelković, dok Andrej i Pavle, zajedno sa svojim vršnjacima Markom i Milošem Bogdanovićem sviraju bubnjeve, pokazujući da uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam.  , Uz zajedničku igru, deca stvaraju najbolji ritam „Ima više spravica i nigde nisam video ovakve dobre spravice na drugim igralištima, kao što je metalofon. Zanimljivo mi je da u parkiću mogu da sviram“ , kaže Miloš Bogdanović, dok je njegovom, dve godine starijem, bratu Marku najzanimljivija bila vrteška:  „Ovo kao vrteška, koja se odguruje nogom,…, „Igralište mojih snova“ na Adi, pored onog u Ćićevcu, za sada je jedno od dva inkluzivna igrališta u Srbiji, koja su izgrađena onako kako su ih deca zamišljala i tako da im omogućava bezbednu igru, dostupnu svakom detetu. , Projekat UNICEF-a, ostvaren je uz finansijsku podršku NCR fondacije i Košarkaškog saveza Srbije, a u saradnji sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom grada Beograda SSOSIB, Gradom Beogradom i Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Ova igrališta bi trebalo da postanu model izgradnje inkluzivnih igrališta u manjim i većim sredinama u Srbiji. 
10 Decembar 2019

Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji

Srbija ima 7.186.862 stanovnika, od čega 17.6% čine deca, ali broj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nije poznat. Registar dece sa smetnjama u razvoju koji u ovom trenutku razvija Institut za javno zdravlje „Batut” pružiće precizne podatke. U Srbiji u zakonima i javnim politikama ne postoji ujednačena definicija i klasifikacija…, Diskriminacija, Dugogodišnja praksa zasnovana na medicinskom modelu i paralelnim uslugama specijalizovanim samo za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,  povezana je sa  stereotipima i predrasudama prema  deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, što  značajno utiče na njihovu ravnopravnost i prihvaćenost u društvu. Prema anketi rađenoj za potrebe ove…, Siromaštvo i socijalna sigurnost, U Srbiji je siromaštvo dece izražen problem. Uzimajući u obzir povećane troškove domaćinstava neophodnih za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pretpostavka je da je i stepen siromaštva ove dece viši. Prema anketi sprovedenoj za potrebe ove analize, četvrtina porodica svoj socio-ekonomski položaj vidi kao loš ili veoma loš (26%), a čak 60…, Obrazovanje, Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju I invaliditetom i dalje se odvija kroz dva paralelna sistema – redovni i specijalni. Podaci ukazuju da polovina dece sa smetnjama u razvoju sistem obrazovanja pohađa u segregiranom okruženju. Posebno zabrinjava nalaz da roditelji dece sa smetnjama u razvoju pozitivnije govore o iskustvima dece u specijalnom…, Socijalna zaštita i život u porodičnom okruženju, Rezultati fokus grupa sa roditeljima ukazuju na postojanje teškoća u prepoznavanju potreba, koordinaciji u pružanju usluga, kao i informisanju dece i porodica o njihovim pravima i mogućnostima za podrškom. "Niko mi nije pružio ni podršku niti uputio bilo gde, bilo je mnogo teško. Sve sam morala sama, sve. Savetovanje niko nije ni pomenuo. Sama sam…, Zdravstvena zaštita, Roditelji prepoznaju izazove u sistemu zdravstvene zaštite pre svega u domenu pravovremenog prepoznavanja i dijagnostike smetnji u razvoju i invaliditeta, odnosno u dostupnosti i kvalitetu ranih intervencija. "I mi smo isto lutali od doktora do doktora. U suštini izgubili smo 3 - 4 godine jer pedijatar kaže - ona je razmažena, propričaće. Ona je…, Zaštita od nasilja i zlostavljanja, Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom su u većoj meri ranjiva u odnosu na zlostavljanje I zanemarivanje od dece iz opšte populacije, a posebno ukoliko se nalaze u sistemu rezidencijalnog smeštaja 24,6%  roditelja obuhvaćenih anketom, sprovedenom za potrebe ove situacione analize, sumnja da je njihovo dete bilo izloženo nasilju ili…, Zaključci i preporuke, Što pre uspostaviti sistem identifikacije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih potreba Povećati dostupnost opštih servisa i usluga deci sa smetnjama u razvoju, umesto formiranja specijalizovanih usluga i ustanova koje su namenjene samo za decu sa smetnjama u razvoju. Raditi na smanjenju predrasuda i stereotipa prema deci sa…