13 Jun 2018

Partnerstva i ambasadori

Najveće izazove na svetu neće rešiti jedna organizacija, korporacija, grupa ljudi ili država. Zato temelj našeg rada čine partnerstva – ne samo sa vladama i civilnim društvom već i sa pojedinačnim donatorima, korporacijama, fondacijama, medijima, poznatim ličnostima, influenserima i nacionalnim ambasadorima UNICEF-a. UNICEF se u potpunosti…, Partnerstvo sa korporativnim sektorom, UNICEF blisko sarađuje sa korporativnim partnerima kako bi se zajednički osmislile i sprovele inicijative i izgradila obostrano korisna partnerstva koja postižu maksimalan društveni uticaj. Mi sarađujemo sa firmama da bismo ubrzano primenjivali tehnologiju, inovacije i preduzetništvo kao alate koji imaju suštinski značaj za UNICEF-ovu misiju. Naše…, Bolje poslovanje za decu, Bolje poslovanje za decu se odnosi na prepoznavanje toga da poslovanje utiče na decu na mnoštvo različitih načina. Deca su deca zaposlenih, a i sama mogu biti radnici. Ona koriste proizvode i usluge i takođe zavise od osnovnih resursa koje često dele sa poslovnim subjektima. UNICEF radi na uvođenju pozitivne promene u poslovno ponašanje i prakse…, Medijska partnerstva, Naša partnerstva sa medijima su široka. U okviru tih partnerstava zajednički radimo na tome da proširimo dijalog o statusu dece i porodica, da deci i porodicama damo mogućnost da ispričaju svoja iskustva, da izveštavamo o ostvarivanju i kršenju dečijih prava, pa i onda kada to čine mediji, da izveštavamo i o nejednakostima koje postoje u društvu i…, Nacionalni ambasadori UNICEF-a, Duže od 60 godina UNICEF sklapa partnerstva sa poznatim ličnostima. To su dobro poznate ličnosti u industriji zabave – iz sveta filma, televizije, muzike, sporta i šire – koje daju sve od sebe da obezbede podršku za decu u javnosti i u svojoj branši. Nacionalni ambasadori UNICEF-a u Srbiji su Ana Ivanović i Aleksandar Saša Đorđević. Oni su…