23 Decembar 2021

Učešće i angažovanje

Učešće mladih znači da su mladi uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Građansko angažovanje je važno za razvoj građanskih vrednosti, društveno poverenje i jačanje demokratskih vrednosti. UNICEF će ulagati u stvaranje veće potrebe za učešćem mladih, uključujući i najugroženije grupe kao što su devojčice, Romi i mladi sa smetnjama u…, Ciljevi programske oblasti, Mi želimo da mladima pružimo platforme za učešće i da  povećamo kapacitete kako bi se njihov glas jače čuo i kako bi se oni povezali, angažovali i osnažili da aktivno učestvuju u svojim zajednicama i društvu. Naši ciljevi su da:  Povećamo učešće mladih kroz prikupljanje dokaza, razvoj standarda za učešće mladih i izgradnju kapaciteta stručnjaka i…, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Shvatajući važnost aktivnosti podizanja svesti, UNICEF želi da poveća broj mladih koji bi postali građanski angažovani, izgradili svoje vrednosti i veštine učestvovanja i preuzeli aktivnu ulogu u svojim zajednicama.   Naši ciljevi do kraja 2025. godine:  Da se platformom U-Report obuhvati 20.000 ljudi i da oni tamo mogu da podele svoje stavove sa…, Izazov, Građansko angažovanje je važno za razvoj građanskih vrednosti i društvenog poverenja i ključni je prioritet za podršku mladima da odrede sopstvenu agendu, promovišu je u svojim zajednicama i izgrade poverenje u svoju sposobnost da utiču na društvo.  Učešće mladih u Srbiji je na niskom nivou. Prema  Istraživanju položaja i potreba mladih u Srbiji…, Rešenje, Prioritet UNICEF-a je uspostavljanje platformi koje istovremeno omogućavaju učešće na internetu i smatraju se inicijativama na nivou cele države za mogućnosti angažovanja i volontiranja uživo. Zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta i drugim partnerima radimo na podršci angažovanju mladih i građanskom aktivizmu.  Takođe, zalažemo se da dođe do …
15 Septembar 2021

Pridruži se UNICEF Srbija Omladinskom odboru!

Pozivamo mlade, koji žele da poboljšaju ulogu mladih u društvu, dodatno razviju organizacione i zagovaračke veštine i doprinesu UNICEF-ovoj misiji, da se pridruže Omladinskom odboru UNICEF-a u Srbiji. Članovi Omladinskog odbora su glavni savetnici UNICEF-ovog Programa za mlade, ali i drugih programa, sa ciljem da dele svoje viđenje o ključnim…, Uloga i aktivnosti Omladinskog odbora, - Jačanje glasa mladih putem U-Report platforme kroz : konsultacije o temama i upitnicima koji se dele putem U-Reporta i predstavljanje ove platforme, ključnih rezultata i poruka kako bi se više mladih informisalo i priključilo, kao i da bi organizacije primenjivale preporuke mladih u strateškim rešenjima - Uključivanje mladih u aktivnosti UNICEF-…, Poziv je otvoren za sve mlade koji su:, uzrasta 15-24 godina bez obzira na njihov pol ili rodni identitet; iz različitih društveno-ekonomskih uslova i zajednica (ruralnih / urbanih), konteksta i etničkih grupa, sa invaliditetom i bez aktivni i zainteresovani za dečija i omladinska prava, razvoj i aktivnosti društveni i komunikativni, koji rade timski i inkluzivno proaktivni i radoznali…, Kako da se prijaviš?, Odabir članova se zasniva na stručnom pregledu pristiglih prijava, a u slučaju velikog interesovanja, biće organizovani dodatni intervjui.   UNICEF OMLADINSKI ODBOR Formular za prijavljivanje možeš pronaći OVDE. Rok za slanje prijava je 25. septembar 2021. godine (do 23.59h).   Iskoristi priliku da unaprediš znanja o pravima dece i mladih,…
15 Mart 2021

Tri u jedan

Beograd, 6. mart 2021 -  Na telefonu, na računaru, kod kuće, u prevozu, u parku, gde god i kad god mogu Nina i Doroteja volontiraju. Onlajn. Obe su volontirale i pre pandemije, ali ih je COVID-19 prekinuo. Za Doroteju Vujadin to je bila ozbiljna prepreka. Nina i Doroteja su nastavile sa volontiranjem i za vreme COVID-19 pandemije, „Nisam mogla da zamislim da budem zatvorena kod kuće i da učim samo za školu i da to bude u tom periodu moj život. I u tom trenutku sam naišla na platformu volonteri na mreži .“, Problem mladih koji žele da doprinesu zajednici i u uslovima pandemije UNICEF je prepoznao već na početku. Zato je platforma nastala u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Mladim istraživačima, a od marta 2020. godine do danas okupila je više od 1000 mladih, i prerasla u Nacionalnu volontersku platformu na internetu - volonterinamrezi.rs…, „Upravo je volontiranje sam proces gde se razvijate kao mlad čovek, a na neki način i stičete veštine 21. veka. Da li je to inovativno razmišljanje, da li je to kritičko promišljanje, ali svakako i ta vršnjačka podrška se razvija kada volontirate onlajn.“ , Osim što je upoznala volontere iz cele Srbije, Doroteja ističe da je značajno i to što sve vreme dok volontiraju razmenjuju iskustva i dele dobre primere aktivizma. Veruje izrodiće se i prijateljstva., „Mi smo napravili tu našu WhatsApp grupu gde, ne samo da se čujemo oko zadataka, već mi pričamo i o našim ličnim privatnim problemima.”  , Onlajn volontiranje na UNICEF-ovoj platformi univerzalan je i efektan način za rešavanje problema šire zajednice. Tako su Nina i Doroteja bile uključene u smanjenje jezičke barijere, zadatak koji podrazumeva prevođenje tekstova  koji će pomoći nastavnicima i profesorima da inoviraju svoje metode rada. , „A to je sadržaj koji se plasira i nastavnicima, ali i našim vršnjacima tako da smo mi kao volonteri izuzetno tu važna karika kao posrednici da se prenese sadržaj i da se razume. Tako da to je nešto što mi je donelo onlajn volontiranje“ , objašnjava Nina. , Ove devojke veruju da će promocija onlajn volontiranja mladih, koje je vrednovano i podržano, rezultirati njihovim aktivnim učešćem u društvu i izgradnjom veština za bolje zapošljavanje i kvalitet života. Ipak, ne postavljaju starosna niti bilo kakva druga ograničenja jer bi volontiranje trebalo da bude dostupno svima bez obzira na njihovo poreklo…, „Do sada je utrošeno preko 9500 volonterskih sati . Imamo zajednicu od preko 1000 volontera. Tako da pozivam da se priključite platformi volonteri na mreži i budete deo velike porodice “ , Volonteri na mreži je platforma koja će na jednom mestu okupiti sve organizacije, institucije, sportske saveze, lokalne samouprave, i pružiti mogućnost da objavljuju svoje pozive I pronalaze volontere bez obzira na geografsku udaljenost, bilo za onlajn ili oflajn aktivnosti. Uz sve to pomoći će i organizatorima da volonterima upravljaju takođe na…