Smernice za zaštitu raselјene dece i dece izbeglica u Ukrajini i van nje

Kako vlasti i humanitarni radnici mogu da pomognu da deca raselјena zbog sukoba u Ukrajini budu zaštićena od trgovine lјudima i drugih oblika eksploatacije i zloupotreba

A girl from ukraine with her toy
UNICEF/UN0603348/Filipov