Razvoj tokom ranog detinjstva

Prve godine života su kritične za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Saznajte kako UNICEF-ov program za rani razvoj pomaže deci u Srbiji da ostvare sve svoje mogućnosti.

Majka doji svoju bebu, dok je stariji sin i otac podržavaju
UNICEF Srbija/2017/Szabo

Izazov

Pomažemo deci da ostvare sve svoje mogućnosti

Programi za rani razvoj su važni tokom najranijeg detinjstva. Tada se mozak razvija brže nego kasnije u životu i zato su rane intervencije najefikasnije u tom periodu.

U ranom uzrastu otvaraju se velike mogućnosti i stvara se temelj za uspešno odrastanje, naročito dece iz najugroženijih grupa.

Dečak sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u igri sa doktoricom

Zdravlje

UNICEF pomaže da se unaprede znanje i veštine u sektoru zdravstvene zaštite i drugim sektorima kako bi se pružile kvalitetne usluge za razvoj sve dece u ranom detinjstvu, pa i najugroženije dece i njihovih porodica.

Majka doji svoju bebu

Ishrana

Mi zagovaramo naučno dokazane politike u oblasti ishrane dece i njihovu široku primenu od začeća do druge godine života deteta – kvalitetnu ishranu majke, isključivo dojenje u prvih šest meseci, bolju uhranjenost najugroženije dece.

Otac i majka čitaju knjigu deci

Roditeljstvo

UNICEF podržava usluge koje pomažu roditeljima i starateljima da deci pruže zaštitu, negu, pažnju i stimulaciju uz raznovrsnu ishranu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

Dečak i devojčica se igraju pecanja u inkluzivnom vrtiću

Učenje u ranom detinjstvu

Fokusiramo se na to da se obezbedi jednaka dostupnost kvalitetnog inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi sva deca kroz redovni obrazovni sistem dobila jednake prilike za učenje.

Rešenje

UNICEF radi na poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju u porodilištima i odeljenjima za intenzivnu negu novorođene dece, promoviše principe nege, zaštite i podrške po meri majke i deteta, podržava isključivo dojenje u prvih 6 meseci i promoviše porodičnu i razvojnu negu za malu decu, naročito za onu koja su prevremeno rođena.

Pritom se fokusiramo na:

  • unapređenje rada pedijatrijskih i patronažnih službi za pomoć roditeljima,
  • promovisanje važnosti stimulacije za optimalni razvoj,
  • rano otkrivanje i otklanjanje razvojnih rizika i
  • razvijanje sistema rane intervencije za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Snažna veza između roditelja i malog deteta najbolja je osnova za razvoj deteta.

Tea u igri sa patronažnom sestrom Ivankom

Patronažne sestre

Patronažne sestre predstavljaju jedinu profesionalnu podršku porodici koja se pruža kroz kućne posete, u porodičnom okruženju.

> Saznajte više

Marko u igri u razvojnom savetovalištu

Razvojna savetovališta

Razvojna savetovališta pružaju podršku roditeljima i deci ukoliko dete ima neki razvojni problem.

> Saznajte više

Devojčica u igri sa medijatorkom

Romske zdravstvene medijatorke

One kroz terenske posete mogu da prepoznaju zdravstvene i socijalne potrebe romske populacije i pomognu u njihovom rešavanju.

> Saznajte više