Razvoj tokom ranog detinjstva

Prve godine života su kritične za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta

UNICEF Srbija/2017/Szabo

Izazov

Programi za podršku razvoju dece tokom najranijeg detinjstva veoma su važni.

Tada se mozak razvija brže nego ikada kasnije u životu pa su rane intervencije najefikasnije i daju veliki povraćaj u odnosu na uložena sredstva.

Takvi programi predstavljaju moćno sredstvo koje doprinosi da se izjednače mogućnosti za najugroženiju decu.

  • Perinatalna smrtnost od 7,8 na 1000 rođenih u Srbiji i dalje je mnogo veća nego prosečna stopa od  4,9 u 25 zemalja EU.
  • 19% dece iz opšte populacije i 56% dece iz romskih naselja nije primilo sve vakcine na vreme.
  • Samo 13% dece je isključivo dojeno do šestog meseca života.
  • Samo 37% očeva redovno učestvuje u aktivnosti učenja sa svojom decom uzrasta 3 do 5 godina.

UNICEF pomaže da se unaprede znanje i veštine u sektoru zdravstvene zaštite i drugim sektorima kako bi se pružile kvalitetne usluge za razvoj sve dece u ranom detinjstvu, pa i najugroženije dece i njihovih porodica.

Mi zagovaramo naučno dokazane politike u oblasti ishrane dece i njihovu široku primenu od začeća do druge godine života deteta – kvalitetnu ishranu majke, isključivo dojenje u prvih šest meseci, bolju uhranjenost najugroženije dece.

UNICEF podržava usluge koje pomažu roditeljima i starateljima da deci pruže zaštitu, negu, pažnju i stimulaciju uz raznovrsnu ishranu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

Fokusiramo se na to da se obezbedi jednaka dostupnost kvalitetnog inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi sva deca kroz redovni obrazovni sistem dobila jednake prilike za učenje.

Rezultati

  • 200.000 dece i njihovih roditelja ima pristup unapređenim uslugama za razvoj u ranom detinjstvu u 25 domova zdravlja.
  • Više od 1500 dece sa razvojnim rizicima ili poteškoćama dobilo je podršku u razvojnim savetovalištima, što je imalo pozitivan uticaj na njihove razvojne ishode.
  • 1500 prerano rođenih i bolesnih beba dobilo je poboljšanu negu u neonatološkim jedinicama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.
  • 1000 romskih porodica je informisano o pozitivnim roditeljskim praksama kako bi se unapredili higijena, ishrana, zdravlje i razvoj male dece.
Tea u igri sa patronažnom sestrom Ivankom

Patronažne sestre

Patronažne sestre predstavljaju jedinu profesionalnu podršku porodici koja se pruža kroz kućne posete, u porodičnom okruženju.

> Saznajte više

Marko u igri u razvojnom savetovalištu

Razvojna savetovališta

Razvojna savetovališta pružaju podršku roditeljima i deci ukoliko dete ima neki razvojni problem.

> Saznajte više

Devojčica u igri sa medijatorkom

Romske zdravstvene medijatorke

One kroz terenske posete mogu da prepoznaju zdravstvene i socijalne potrebe romske populacije i pomognu u njihovom rešavanju.

> Saznajte više