Razvoj tokom ranog detinjstva

Prve godine života su kritične za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta

Majka doji svoju bebu, dok je stariji sin i otac podržavaju
UNICEF Srbija/2017/Szabo

Izazov

Programi za podršku razvoju dece tokom najranijeg detinjstva veoma su važni.

Tada se mozak razvija brže nego ikada kasnije u životu pa su rane intervencije najefikasnije i daju veliki povraćaj u odnosu na uložena sredstva.

Takvi programi predstavljaju moćno sredstvo koje doprinosi da se izjednače mogućnosti za najugroženiju decu.

 • Perinatalna smrtnost od 7,8 na 1000 rođenih u Srbiji i dalje je mnogo veća nego prosečna stopa od  4,9 u 25 zemalja EU.
 • 19% dece iz opšte populacije i 56% dece iz romskih naselja nije primilo sve vakcine na vreme.
 • Samo 13% dece je isključivo dojeno do šestog meseca života.
 • Samo 37% očeva redovno učestvuje u aktivnosti učenja sa svojom decom uzrasta 3 do 5 godina.

UNICEF pomaže da se unaprede znanje i veštine u sektoru zdravstvene zaštite i drugim sektorima kako bi se pružile kvalitetne usluge za razvoj sve dece u ranom detinjstvu, pa i najugroženije dece i njihovih porodica.

Mi zagovaramo naučno dokazane politike u oblasti ishrane dece i njihovu široku primenu od začeća do druge godine života deteta – kvalitetnu ishranu majke, isključivo dojenje u prvih šest meseci, bolju uhranjenost najugroženije dece.

UNICEF podržava usluge koje pomažu roditeljima i starateljima da deci pruže zaštitu, negu, pažnju i stimulaciju uz raznovrsnu ishranu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

Fokusiramo se na to da se obezbedi jednaka dostupnost kvalitetnog inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi sva deca kroz redovni obrazovni sistem dobila jednake prilike za učenje.

Rezultati

 • 200.000 dece i njihovih roditelja ima pristup unapređenim uslugama za razvoj u ranom detinjstvu u 25 domova zdravlja.
 • Više od 1500 dece sa razvojnim rizicima ili poteškoćama dobilo je podršku u razvojnim savetovalištima, što je imalo pozitivan uticaj na njihove razvojne ishode.
 • 1500 prerano rođenih i bolesnih beba dobilo je poboljšanu negu u neonatološkim jedinicama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.
 • 1000 romskih porodica je informisano o pozitivnim roditeljskim praksama kako bi se unapredili higijena, ishrana, zdravlje i razvoj male dece.

 

COVID-19 u Srbiji

Dok COVID-19 pritiska zdravstveni sistem, UNICEF radi na osiguravanju kontinuiteta spasonosnih zdravstvenih usluga za majke, novorođenčad i decu. To znači nastavak zadovoljavanja hitnih potreba do kojih je doveo COVID-19, uz dalje sprovođenje ključnih zdravstvenih intervencija kako bi se osiguralo da deca prežive i napreduju. 

UNICEF podržava zdravstveni sistem kako bi se osiguralo da zdravstvene usluge za majku i dete obezbede kontinuitet brige o porodicama i deci, naročito najugroženijima. Radimo na tome da osiguramo nesmetan pristup akušerskoj, neonatalnoj i preventivnoj pedijatrijskoj nezi, imunizaciji, patronažnim sestrama i uslugama ranih intervencija. 

Timovi za rane intervencije na 7 lokacija kontinuirano pružaju podršku preko interneta porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i održavaju tekuće aktivnosti tima, učenje i nadzor.

U partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Asocijacijom romskih zdravstvenih medijatora, UNICEF je pružio podršku romskim zdravstvenim medijatorkama da pojačaju svoje kontakte sa porodicama, čime se doprlo do gotovo 3.400 ljudi, putem proaktivnih telefonskih poziva i pružanjem informacija o prevenciji bolesti COVID-19. 

Vlada Srbije je izrazila interesovanje za UNICEF-ovu platformu RapidPro, platformu otvorenog koda sa aplikacijama koje mogu pomoći vladama da brzo i u stvarnom vremenu dostavljaju ključne informacije i povežu zajednice sa spasonosnim uslugama, i zatražila je da se ona instalira na vladinim serverima kako bi se koristila u vezi sa COVID-19. Platforma se postavlja uz UNICEF-ovu podršku kako bi se osigurao brz i lak početak njenog korišćenja. Istražuju se dodatne mogućnosti za korišćenje u sektorima zdravstva i obrazovanja. 
 

 • Podeljeno je 71.900 hirurških rukavica, 5.200 zaštitnih kecelja, 25.116 zaštitnih ogrtača, 99.950 hirurških maski, 1.549 skafandera, 5.376 vizira i 9.000 maski N95 
 • Nabavljeno je 50 respiratora i 60 protokomera kiseonika 
 • Sredstva za higijenu od ključnog značaja su stigla do gotovo 7.000 ljudi u romskim naseljima
 • Romske zdravstvene medijatorke su podržale gotovo 3.400 ljudi 
Tea u igri sa patronažnom sestrom Ivankom

Patronažne sestre

Patronažne sestre predstavljaju jedinu profesionalnu podršku porodici koja se pruža kroz kućne posete, u porodičnom okruženju.

> Saznajte više

Marko u igri u razvojnom savetovalištu

Razvojna savetovališta

Razvojna savetovališta pružaju podršku roditeljima i deci ukoliko dete ima neki razvojni problem.

> Saznajte više

Devojčica u igri sa medijatorkom

Romske zdravstvene medijatorke

One kroz terenske posete mogu da prepoznaju zdravstvene i socijalne potrebe romske populacije i pomognu u njihovom rešavanju.

> Saznajte više