Razvoj tokom ranog detinjstva

Prve godine života su kritične za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Saznajte kako UNICEF-ov program za rani razvoj pomaže deci u Srbiji da ostvare sve svoje mogućnosti.

Majka doji svoju bebu, dok je stariji sin i otac podržavaju
UNICEF Srbija/2017/Szabo

Izazov

Pomažemo deci da ostvare sve svoje mogućnosti

Programi za podršku razvoju dece tokom najranijeg detinjstva su od velike važnosti.

Mozak se u ranom detinjstvu razvija brže nego bilo kada kasnije u životu i zato su rane intervencije najefikasnije u tom periodu.

U ranom uzrastu otvaraju se velike mogućnosti i gradi se temelj za uspešno odrastanje, naročito dece iz najugroženijih grupa.

 • Perinatalna smrtnost od 7,8 na 1000 rođenih u Srbiji i dalje je mnogo veća nego prosečna stopa od 4,9 u 25 zemalja EU.
 • 19% dece iz opšte populacije i 56% dece iz romskih naselja nije primilo sve vakcine na vreme.
 • Samo 13% dece je isključivo dojeno do šestog meseca života.
 • Samo 37% očeva je redovno uključeno u aktivnosti učenja sa svojom decom uzrasta 3 do 5 godina.

Samo 37% očeva je redovno uključeno u aktivnosti učenja sa svojom decom uzrasta 3 do 5 godina.

UNICEF pomaže da se unaprede znanje i veštine u sektoru zdravstvene zaštite i drugim sektorima kako bi se pružile kvalitetne usluge za razvoj sve dece u ranom detinjstvu, pa i najugroženije dece i njihovih porodica.

Mi zagovaramo naučno dokazane politike u oblasti ishrane dece i njihovu široku primenu od začeća do druge godine života deteta – kvalitetnu ishranu majke, isključivo dojenje u prvih šest meseci, bolju uhranjenost najugroženije dece.

UNICEF podržava usluge koje pomažu roditeljima i starateljima da deci pruže zaštitu, negu, pažnju i stimulaciju uz raznovrsnu ishranu i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

Fokusiramo se na to da se obezbedi jednaka dostupnost kvalitetnog inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi sva deca kroz redovni obrazovni sistem dobila jednake prilike za učenje.

Rešenje

UNICEF radi na poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju u porodilištima i odeljenjima za intenzivnu negu novorođene dece, promoviše principe nege, zaštite i podrške po meri majke i deteta, podržava isključivo dojenje u prvih 6 meseci i promoviše porodičnu i razvojnu negu za malu decu, naročito za onu koja su prevremeno rođena.

Pritom se fokusiramo na:

 • unapređenje rada pedijatrijskih i patronažnih službi za pomoć roditeljima,
 • promovisanje važnosti stimulacije za optimalni razvoj,
 • rano otkrivanje i otklanjanje razvojnih rizika i
 • razvijanje sistema rane intervencije za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Snažna veza između roditelja i malog deteta najbolja je osnova za razvoj deteta.

Rezultati             

 • 200.000 dece i njihovih roditelja ima pristup unapređenim uslugama za razvoj u ranom detinjstvu u 25 domova zdravlja
 • Više od 1.500 dece sa razvojnim rizicima ili poteškoćama je dobilo podršku u razvojnim savetovalištima, što je imalo pozitivan uticaj na njihove razvojne ishode
 • 1.500 prerano rođenih i bolesnih beba je dobilo poboljšanu negu u neonatološkim jedinicama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu
 • 1.000 romskih porodica je informisano o pozitivnim roditeljskim praksama kako bi se unapredila higijena, ishrana, zdravlje i razvoj male dece

1.500 prerano rođenih i bolesnih beba je dobilo poboljšanu negu u neonatološkim jedinicama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Tea u igri sa patronažnom sestrom Ivankom

Patronažne sestre

Patronažne sestre predstavljaju jedinu profesionalnu podršku porodici koja se pruža kroz kućne posete, u porodičnom okruženju.

> Saznajte više

Marko u igri u razvojnom savetovalištu

Razvojna savetovališta

Razvojna savetovališta pružaju podršku roditeljima i deci ukoliko dete ima neki razvojni problem.

> Saznajte više

Devojčica u igri sa medijatorkom

Romske zdravstvene medijatorke

One kroz terenske posete mogu da prepoznaju zdravstvene i socijalne potrebe romske populacije i pomognu u njihovom rešavanju.

> Saznajte više