Znanje, stavovi i prakse

u vezi sa imunizacijom dece u Srbiji

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2018

Istaknuto

Imunizacija spasava više miliona života svake godine. Vakcine omogućavaju zaštitu dece od ozbiljnih bolesti i zato igraju centralnu ulogu u smanjenju
smrtnosti i očuvanju zdravlja dece.

Vakcinama se danas štiti više dece nego ikada ranije, ali skoro jedno od pet odojčadi u svetu, tačnije 19,5 miliona dece, ne prima ni najosnovnije vakcine, što tu decu čini osetljivim na opasne bolesti. Više od 1,5 miliona dece umre godišnje od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom.

Imunizacija je dokazana, isplativa strategija javnog zdravlja koja štiti i pojedinca i celu zajednicu. Istovremeno, imunizacija je postala žrtva svog
uspeha, jer su mnoge bolesti koje se mogu sprečiti vakcinama postale toliko retke da neki ljudi veruju kako su zauvek iskorenjene, pa ne shvataju
koristi od imunizacije.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje